Kappen met kappen!


Inzet van de PvdD Almere

De slogan 'Kappen met Kappen!' was een groot onderdeel van onze verkiezingscampagne in 2018. Almere is een prachtige, groene stad, maar er worden steeds meer bomen gekapt. Er wordt volop gebouwd in het groen en ook bomen langs wegen of huizen moeten wijken. Dat vindt de Partij voor de Dieren onacceptabel. We hebben alle bomen in de stad heel hard nodig in de strijd tegen klimaatverandering en het behoud van biodiversiteit. We zouden eigenlijk juist bomen bij moeten planten.

Op deze pagina vind je een overzicht van al onze inzet tegen (geplande) bomenkap in Almere sinds onze installatie in de gemeenteraad in maart 2018.

Schriftelijke vragen:

Moties en amendementen:

Bijdragen:

En in nog veel meer gevallen hebben we ons standpunt over kappen met kappen en niet bouwen in het groen genoemd! 🌳🌲