Amen­dement Een groen Pampushout als voor­waarde voor ontwik­keling Pampus


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Uitgangs­punten Stedelijk Woning­bouw­pro­gramma Almere 2021-2024 (RV-41)

14 juni 2021

Amendement nr: RG-191/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 17 juni 2021

Aan beslispunt 2 in het voorgesteld raadsbesluit toe te voegen:

f. met dien verstande dat als voorwaarde naar het rijk toe wordt meegenomen bij de eventuele ontwikkeling van Pampus, Pampushout onbebouwd en groen dient te blijven en het rijk Almere daarvoor dient te compenseren om dit financieel mogelijk te maken;

Toelichting:

Mocht Pampus ontwikkeld gaan worden met tienduizenden nieuwe woningen, dan zal de druk op de groene buitenruimte, zowel recreatief, qua ecosysteemdiensten, als ecologisch, enorm toenemen. Het is in dat geval van het grootste belang dat de huidige groene long/buffer tussen stadsdeel Poort en het te ontwikkelen stadsdeel Pampus in dat geval behouden en volledig groen blijft. Het is niet meer dan redelijk dat wij dit als harde voorwaarde richting het rijk meegeven, alvorens wij medewerking verlenen aan het ontwikkelen van Pampus. Tot hier uitsluitsel over is zou Pampushout sowieso niet ontwikkeld moeten worden.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PVV

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, Respect Almere