Voor een diervriendelijk, duurzaam en groen Almere


Motie 'Duurzame tijde­lijke stroom­voor­ziening voor Ooster­wolds riool' aangenomen!

Onze idealen

Dieren tellen mee

Kies voor groen

Er is geen planeet B

Gezond en veilig in Almere

Samen, eerlijk en open

Hoogste tijd voor een andere economie

Prettig en duurzaam wonen voor iedereen

Vervoer zonder vervuiling

Iedereen doet er toe

Slimmer, wijzer, mooier

Onze mensen

Actueel

Brief Partij voor de Dieren Almere aan BUN over McDonalds Oosterwold

T.a.v. BUN Projectontwikkeling 10 mei 2023, Almere Geachte lezer, Het is onder onze aandacht gekomen dat jullie, als eigenaar van de grond ‘kavel 3’ in ’t Groene Wold (hoek Goudplevierweg/Vogelweg), overeenstemming hebben bereikt met McDonald’s om hier een vestiging te bouwen. Hiervoor is een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Almere. Het is ons bekend dat op de locatie de be...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden