Niet bouwen in het groen!


En zorg voor voldoende sociale huurwoningen!

Onze idealen

Onze mensen

Actueel

Bouw­plannen Orega­noweg moeten groener en socialer

Behoud bestaand groen!

Bij de Oreganoweg/Wisselweg worden een nieuwe supermarkt en woningen gebouwd. Een mooi plan, maar alleen als er helemaal geen groen voor hoeft te wijken. Door nog meer parkeerplekken onder de grond te plaatsen, kan al het groen behouden blijven. Lees onze voorstellen:Amendement Bouw sociale huurwoningen aan de OreganowegAmendement Parkeren bouwveld 2Motie Behoud bestaand groen langs de OreganowegM...

Niet bouwen in het groen!

En zorg voor voldoende sociale woningen

Woningbouw is een groot onderwerp in Almere. Er liggen grote ambities om het woningtekort op te lossen, dus er moet gebouwd worden. De Partij voor de Dieren is hier voor, maar kijkt wel kritisch naar de voorgestelde locaties en de voorwaarden. Zo gaat het bouwen van woningen nog veel te vaak ten koste van bestaand groen en zullen de woningen niet betaalbaar zijn voor mensen met een lager inkomen. ...

Perspec­tiefnota biedt helemaal geen perspectief

En we bezuinigen wederom op het meest kwetsbare

Fractievoorzitter Jesse Luijendijk vertegenwoordigde de Partij voor de Dieren vanavond bij de bespreking van de Perspectiefnota 2022 en de Programmarekening 2021. Een perspectiefnota zou ons, en vooral onze inwoners, perspectief moeten bieden. Perspectief op een betere toekomst, op een leefbare en groene stad. Voor onze huidige inwoners, mens en dier, en voor onze kinderen en hun kinderen. Maar da...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid