Waar wij voor staan

De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij in Almere die de belangen van al haar inwoners, mens én dier, als uitgangspunt kiest voor het gemeentelijk beleid. Het welzijn van mens en dier wordt aangetast door korte termijn-economische belangen. Zo gaat de bouw van Floriade ten koste van natuur, in plaats van dat deze natuurwaarden versterkt. Met onze planeetbrede visie zijn we uniek. 
Almere leefbaar houden vraagt om een Plan B. Wij zullen ons onvermoeibaar gaan inzetten voor een Almere dat duurzaamheid en mededogen als uitgangspunten heeft.
Een betere wereld begint heel dichtbij!

Om deze content te zien moet je cookies geaccepteerd hebben.

Accepteer cookies

Wat wij willen:

* Almere moet groen blijven, kappen met kappen! Pampushout, het Cascadepark, de Meridiaan, Utopia en Vogeleiland worden niet bebouwd. 
* De gemeente doet geen onnodige, risicovolle uitgaven voor de Floriade, tenzij deze volledig ten goede komen aan dier, natuur of milieu. Verloren natuur vanwege de Floriade wordt elders in de gemeente gecompenseerd.
* Natuurgebieden worden beschermd, versterkt en met elkaar verbonden. Geen camping Waterhout naar Schateiland, geen overslaghaven bij de Blocq van Kuffeler en geen verpretparking van de Oostvaardersplassen.