Marilena van der Pol


Frac­tie­me­de­werker

Marilena van der Pol is fractiemedewerker bij de Partij voor de Dieren Almere en student Taalwetenschap aan de UvA, waar ze onderzoek doet naar beeldvorming van dieren in en/of door taal. Marilena is deels opgegroeid in Almere en woont er nu opnieuw met veel plezier.

Bij de fractie zal ze zich inzetten voor de bescherming van mens, dier en natuur in Almere. Volgens Marilena moet er op een andere manier naar de samenleving worden gekeken om de wereld in de toekomst leefbaar te houden, zowel voor mensen als voor alle andere dieren. Geld mag niet voor alles een maatstaf zijn omdat de waarde van zoveel waardevols, zoals dierenwelzijn en natuur, onmogelijk in geld uit te drukken is.

Als fractiemedewerker zal Marilena zich onder andere bezighouden met communicatie met alle andere inwoners van Almere, want hoe meer mensen overtuigd kunnen worden dat er een andere mentaliteit nodig is voor het behoud van een gezonde planeet, hoe sterker we staan.

Marilena is bereikbaar via e-mail op mavdpol@almere.nl. Voor algemene zaken voor de fractie van de Partij voor de Dieren Almere kunt u mailen naar fractiealmere@partijvoordedieren.nl.

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws