Marilena van der Pol


Frac­tie­me­de­werker

Marilena van der Pol is fractiemedewerker bij de Partij voor de Dieren Almere en student Taalwetenschap aan de UvA, waar ze onderzoek doet naar beeldvorming van dieren in en/of door taal. Marilena is deels opgegroeid in Almere en woont er nu opnieuw met veel plezier.

Bij de fractie zal ze zich inzetten voor de bescherming van mens, dier en natuur in Almere. Volgens Marilena moet er op een andere manier naar de samenleving worden gekeken om de wereld in de toekomst leefbaar te houden, zowel voor mensen als voor alle andere dieren. Geld mag niet voor alles een maatstaf zijn omdat de waarde van zoveel waardevols, zoals dierenwelzijn en natuur, onmogelijk in geld uit te drukken is.

Als fractiemedewerker zal Marilena zich onder andere bezighouden met communicatie met alle andere inwoners van Almere, want hoe meer mensen overtuigd kunnen worden dat er een andere mentaliteit nodig is voor het behoud van een gezonde planeet, hoe sterker we staan.

Marilena is bereikbaar via e-mail op mavdpol@almere.nl. Voor algemene zaken voor de fractie van de Partij voor de Dieren Almere kunt u mailen naar fractiealmere@partijvoordedieren.nl.

Gerelateerd

Geef duide­lijkheid over het dieren­wel­zijns­beleid

Bekijk de eerste bijdrage van Marjolijn Veenstra over evaluatie dierenwelzijnsnota

Geef helderheid over dierenwelzijnsbeleid! De Partij voor de Dieren en Almeerse inwoners willen graag een volledige, integrale nota over dierenwelzijn, waar dus alle relevante onderwerpen in staan. Dat is bij de huidige versie helaas niet het geval. Beluister en bekijk hieronder de bijdrage van raadslid Marjolijn Veenstra voor ons volledige standpunt.

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws