Marilena van der Pol


Frac­tie­vrij­wil­liger

Marilena van der Pol is fractievrijwilliger communicatie bij de Partij voor de Dieren Almere en student Taalwetenschap aan de UvA, waar ze onderzoek doet naar beeldvorming van dieren in en/of door taal.

Bij de fractie zal ze zich inzetten voor de bescherming van mens, dier en natuur in Almere. Volgens Marilena moet er op een andere manier naar de samenleving worden gekeken om de wereld in de toekomst leefbaar te houden, zowel voor mensen als voor alle andere dieren. Geld mag niet voor alles een maatstaf zijn omdat de waarde van zoveel waardevols, zoals dierenwelzijn en natuur, onmogelijk in geld uit te drukken is.

Als communicatiemedewerker bij de fractie zal Marilena zich richten op het overbrengen van de standpunten van de Partij voor de Dieren naar de andere inwoners van Almere, want hoe meer mensen overtuigd kunnen worden dat er een andere mentaliteit nodig is voor het behoud van een gezonde planeet, hoe sterker we staan.