Marilena van der Pol


Frac­tie­me­de­werker

Marilena van der Pol is fractiemedewerker bij de Partij voor de Dieren Almere en student Taalwetenschap aan de UvA, waar ze onderzoek doet naar beeldvorming van dieren in en/of door taal. Marilena is deels opgegroeid in Almere en woont er nu opnieuw met veel plezier.

Bij de fractie zal ze zich inzetten voor de bescherming van mens, dier en natuur in Almere. Volgens Marilena moet er op een andere manier naar de samenleving worden gekeken om de wereld in de toekomst leefbaar te houden, zowel voor mensen als voor alle andere dieren. Geld mag niet voor alles een maatstaf zijn omdat de waarde van zoveel waardevols, zoals dierenwelzijn en natuur, onmogelijk in geld uit te drukken is.

Als fractiemedewerker zal Marilena zich onder andere bezighouden met communicatie met alle andere inwoners van Almere, want hoe meer mensen overtuigd kunnen worden dat er een andere mentaliteit nodig is voor het behoud van een gezonde planeet, hoe sterker we staan.

Marilena is bereikbaar via e-mail op mavdpol@almere.nl. Voor algemene zaken voor de fractie van de Partij voor de Dieren Almere kunt u mailen naar fractiealmere@partijvoordedieren.nl.

Gerelateerd

Bouw­plannen Orega­noweg moeten groener en socialer

Behoud bestaand groen!

Bij de Oreganoweg/Wisselweg worden een nieuwe supermarkt en woningen gebouwd. Een mooi plan, maar alleen als er helemaal geen groen voor hoeft te wijken. Door nog meer parkeerplekken onder de grond te plaatsen, kan al het groen behouden blijven. Lees onze voorstellen:Amendement Bouw sociale huurwoningen aan de OreganowegAmendement Parkeren bouwveld 2Motie Behoud bestaand groen langs de OreganowegM...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws