Marilena van der Pol


Frac­tie­me­de­werker

Marilena van der Pol is fractiemedewerker bij de Partij voor de Dieren Almere en student Taalwetenschap aan de UvA, waar ze onderzoek doet naar beeldvorming van dieren in en/of door taal. Marilena is deels opgegroeid in Almere en woont er nu opnieuw met veel plezier.

Bij de fractie zal ze zich inzetten voor de bescherming van mens, dier en natuur in Almere. Volgens Marilena moet er op een andere manier naar de samenleving worden gekeken om de wereld in de toekomst leefbaar te houden, zowel voor mensen als voor alle andere dieren. Geld mag niet voor alles een maatstaf zijn omdat de waarde van zoveel waardevols, zoals dierenwelzijn en natuur, onmogelijk in geld uit te drukken is.

Als fractiemedewerker zal Marilena zich onder andere bezighouden met communicatie met alle andere inwoners van Almere, want hoe meer mensen overtuigd kunnen worden dat er een andere mentaliteit nodig is voor het behoud van een gezonde planeet, hoe sterker we staan.

Gerelateerd

De Visie ecologie bevat veel mooie woorden...

Maar de uitvoering mag een stuk ambitieuzer!

Eindelijk, na zeker een jaar vertraging, wordt de Visie Ecologie van het college besproken met de gemeenteraad. We verkeren in een ernstige biodiversiteits- en klimaatcrisis, en dus is zo'n langetermijnvisie ontzettend hard nodig. We lezen mooie woorden van het college, maar de uitvoeringsagenda blijkt toch behoorlijk teleurstellend te zijn. Er is amper geld voor echte uitvoering en het wordt lang...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws