Marilena van der Pol


Frac­tie­as­sistent

Portefeuilles:

 • Mobiliteit
 • Inclusie en toegankelijkheid
 • Energietransitie
 • Zorg en welzijn
 • Onderwijs
 • Almere 2.0 / FVA / MRA

Tweede woordvoerder:

 • Afval
 • Ruimtelijke ordening
 • Openbare orde en veiligheid
 • Kwetsbare groepen
 • Vuurwerk
 • LHBTI+ en diversiteit
 • Ecologisch en groen beheer
 • Beheer openbare ruimte en klimaatadaptatie

Marilena van der Pol is fractieassistent bij de Partij voor de Dieren Almere en werkt daarnaast als vertaler Deens-Nederlands.

Bij de fractie zet ze zich in voor de bescherming van mens, dier en natuur in Almere. Volgens Marilena moet er op een andere manier naar de samenleving worden gekeken om de wereld in de toekomst leefbaar te houden, zowel voor mensen als voor alle andere dieren. Geld mag niet voor alles een maatstaf zijn omdat de waarde van zoveel waardevols, zoals dierenwelzijn en natuur, onmogelijk in geld uit te drukken is.

Marilena is bereikbaar via e-mail op mavdpol@almere.nl. Voor algemene zaken voor de fractie van de Partij voor de Dieren Almere kunt u mailen naar fractiealmere@partijvoordedieren.nl.

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws