Amen­dement Almere spreekt zich niet uit over niet-Almeers grond­gebied


23075.001

15 juni 2023

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Aan het voorgestelde raadsbesluit:

1. Vast te stellen de ontwikkelpijlers vitale steden en dorpen, toekomstbestendige regionale economie en robuust natuurlijk fundament met de bijbehorende opgaven uit de Strategische Agenda Flevoland ‘Over de brug komen’ –Deel I.

2. In te stemmen met de afspraken uit de Strategische Agenda Flevoland ‘Over de brug komen’ –Deel II:
a. voor de opgaven in de ontwikkelpijler Vitale steden en dorpen;
b. voor de opgaven in de ontwikkelpijler Toekomstbestendige regionale economie;
c. voor de opgaven in de ontwikkelpijler Robuust natuurlijk fundament.

3. Te ondersteunen de hoofdlijnen uit de Strategische Agenda Flevoland ‘Over de brug komen’ –Hoofdlijnen Governance Rijk –regio.

Toe te voegen:

met dien verstande dat de Almeerse raad zich hiermee alleen uitspreekt over het grondgebied van Almere en voor al het overige kennisneemt van de Strategische Agenda Flevoland.

Toelichting

In het raadsvoorstel (maar niet in het raadsbesluit) staat als kanttekening dat we “natuurlijk geen uitspraken kunnen doen over afspraken die verwijzen naar het grondgebied van andere gemeenten.”Dit willen de indieners expliciet maken in het raadsbesluit zelf, door niet in testemmen met de Strategische Agenda Flevoland, maar kennis te nemen hiervan. Dit is volgens de indieners passender voor deze besluitvorming


Status

Verworpen

Voor

50PLUS, AP/OPA, ChristenUnie, PvdA, Leefbaar Almere, SP, Partij voor de Dieren

Tegen

Forum voor Democratie, BIJ1, DENK, Respect Almere, PVV, VVD, D66, GroenLinks, CDA