Amen­dement Schrap onder­zoeks­lo­catie Span­ningsveld


23094.003

15 juni 2023

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

De beslispunten:

1. De volgende locaties aan te wijzen als onderzoekslocaties voor het buitenzwembad:
a. Zwembad Stad;
b. Het Schakelgebied.

2. Het college opdracht te geven om een ruimtelijk verdiepingsonderzoek uit te voeren, naar de in beslispunt 1 aangewezen locaties,om te komen tot een definitieve locatiekeuze voor het buitenzwembad.

Te wijzigen in:

1. De volgende locatie aan te wijzen als onderzoekslocatie voor het buitenzwembad:
a. Zwembad Stad;
b. Het Schakelgebied. (doorgestreept)

2. Het college opdracht te geven om een ruimtelijk verdiepingsonderzoek uit te voeren, naar de in beslispunt 1 aangewezen locatie, om te komen tot een definitieve locatiekeuze voor het buitenzwembad.

Toelichting

Het college stelt voor dat aan locatie 1 van het buitenzwembad een tweede zoeklocatie wordt toegevoegd, genaamd locatie 2: Het Schakelgebied.

De partij voor de Dieren wijst erop dat locatie 2 in het bos ligt en er hierdoor grootschalige bomenkap zal plaatsvinden om het buitenzwembad te realiseren.

Zoals afgesproken in het coalitieakkoord wil Almere terughoudend zijn met bomenkap. De Partij voor de Dieren benadrukt hierbij nogmaals de belangrijke rol die bomen spelen in het ecosysteem en tegen klimaatverandering.

Naast dat het onwenselijk is om te bouwen on het groen, zal het onderzoek naar locatie 2 ook extra kosten met zich meebrengen. Door locatie 2 niet mee te nemen als onderzoekslocatie, besparen we hierop deze extra onderzoekskosten.

Daarnaast zijn omwonenden erg actief in de zorg voor het bos en hebben een kabouterpad door het bos heen aangelegd, dit soort initiatieven moet Almere koesteren.

Er wonen veel dieren in het bos, en dus ook een enkele kabouterdie dan van hun leefomgeving beroofd zullen worden.

Verder zal een extra locatieonderzoek ook extra tijd kosten, wat de snelheid van de realisatie van het buitenzwembad niet ten goede zal komen.


Status

Aangenomen

Voor

Forum voor Democratie, BIJ1, 50PLUS, DENK, AP/OPA, Respect Almere, ChristenUnie, D66, PvdA, GroenLinks, Leefbaar Almere, SP, Partij voor de Dieren

Tegen

PVV, VVD, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Een passende alternatieve opvanglocatie voor vluchtelingen

Lees verder

Amendement Almere spreekt zich niet uit over niet-Almeers grondgebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer