Motie Een passende alter­na­tieve opvanglo­catie voor vluch­te­lingen


23072.004

8 juni 2023

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • het ministerie van JenV aan Almere gevraagd heeft de penitentiaire inrichting (PI) in Almere Buiten te gebruiken voor het opvangen van vluchtelingen met een beperkte kans op het verkrijgen van asiel;
  • het college van Almere in gesprek is met het rijk over deze vestiging;
  • de Partij voor de Dieren het belangrijk vindt dat er gezocht wordt naar een geschikte en humane locatie voor het vestigen van vluchtelingen met een beperkte kans op het verkrijgen van asiel;
  • het college eerder heeft bewezen snel nieuwe opvanglocaties te kunnen vinden, zoals bijvoorbeeld de brandweerkazerne,

van mening dat:

  • het onderbrengen van vluchtelingen met een beperkte kans op het verkrijgen van asielin eenkille voormalige gevangenis geen passende en humane oplossingis, zeker niet voor mensen die geen gevangenisstraf opgelegd hebben gekregen;
  • deze locatie bijdraagt aan de verdere stigmatisering van vluchtelingen met een beperkte kans op het krijgen van asielen hun positie in de samenleving;
  • de stad Almere zich moet inzetten voor de humane behandeling van vluchtelingen met een beperkte kans op het krijgen van asielen moet voorkomen dat zij verder gestigmatiseerd worden,

draagt het collegeop:

  • om actief te zoeken naar een geschikte alternatieve locatie voor de vestiging vandeze groep: vluchtelingen met een beperkte kans op het verkrijgen van asiel;
  • deze locatie actief te betrekken in de onderhandelingen met hetrijk;
  • de gemeenteraad op de hoogte te stellen van de voortgang van de uitkomsten van deze onderhandelingen,

en gaat over tot de orde van de dag


Status

Verworpen

Voor

BIJ1, Partij voor de Dieren

Tegen

Forum voor Democratie, 50PLUS, DENK, AP/OPA, Respect Almere, PVV, VVD, ChristenUnie, D66, PvdA, GroenLinks, Leefbaar Almere, SP, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Partij voor de Dieren: Geen onderhandeling taakstelling aantal statushouders

Lees verder

Amendement Schrap onderzoekslocatie Spanningsveld

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer