Shutterstock 1058448956

Samen, eerlijk en open

De Partij voor de Dieren wil dat we in Almere werken aan een groene en gezonde gemeente, waarbij zoveel mogelijk wordt samengewerkt met inwoners en organisaties bij de voorbereiding van gemeentelijke besluiten. Privacy is een groot goed en Almere zet zich actief in voor de bescherming daarvan. De gemeente geeft het goede voorbeeld als het gaat om openheid, duidelijkheid en vertrouwen in inwoners. Met andere woorden: er is werk aan de winkel voor de (lokale) overheid.

Dieren tellen mee

Kies voor groen

Er is geen planeet B

Gezond en veilig in Almere

Samen, eerlijk en open

Hoogste tijd voor een andere economie

Prettig en duurzaam wonen voor iedereen

Vervoer zonder vervuiling

Iedereen doet er toe

Slimmer, wijzer, mooier