Regenboogvlag

Iedereen doet er toe

In een gezonde en bloeiende samenleving is iedereen gelijkwaardig. Maar in Nederland is van echte gelijkwaardigheid helaas nog geen sprake, ook niet in Almere. Waar je wieg staat, bepaalt nog altijd voor een groot deel je kansen. Gemiddeld worden mensen uit armere gezinnen en buurten minder oud en hebben ze een slechtere gezondheid. Mensen die om wat voor reden dan ook niet tot de norm behoren worden bewust en onbewust gediscrimineerd en achtergesteld. Voor racisme, discriminatie en ongelijke kansen mag geen ruimte zijn in Almere. Met andere woorden: er is werk aan de winkel voor de (lokale) overheid.

Dieren tellen mee

Kies voor groen

Er is geen planeet B

Gezond en veilig in Almere

Samen, eerlijk en open

Hoogste tijd voor een andere economie

Prettig en duurzaam wonen voor iedereen

Vervoer zonder vervuiling

Iedereen doet er toe

Slimmer, wijzer, mooier