Dieren­welzijn


Inzet van de Partij voor de Dieren Almere

"Dierenwelzijn staat voor de Partij voor de Dieren op plek 1, 2 en 3," zei raadslid Marjolijn Veenstra tijdens een bespreking over dierenwelzijn in de gemeenteraad. De Partij voor de Dieren is opgericht om de stemloze dieren wél een stem te geven. Wij houden altijd in de gaten hoe het gaat met de dieren in Almere. Bij elke bespreking van elk willekeurig onderwerp in de raad geven wij onze inbreng met de dieren in ons hoofd. Om die reden is de aandacht die wij voor dieren hebben in elke raadsvergadering terug te zien, zeker ook omdat het beschermen van de natuur heel nauw samenhangt met het beschermen van dieren, een andere essentiële waarde voor de Partij voor de Dieren. Er is ook een heel aantal initiatieven die specifiek gericht zijn op het vergroten van dierenwelzijn in de stad. Die hebben we op deze pagina op een rijtje gezet.

Schriftelijke vragen:

Moties en amendementen:

Bijdragen: