Uitvoe­rings­pro­gramma Almeer­se­poort Oost­vaar­ders­plassen


12 april 2018

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren wil af van het menscentrale denken waarbij steeds opnieuw wordt gekeken hoeveel geld er verdiend kan worden aan een stuk kwetsbaar natuur. Zo ook dit voorstel, waarbij toerisme en economische ontwikkelingen de boventoon voeren. Precies in een tijd waarin de natuur ernstig onder druk staat.

Al jarenlang pleiten wij voor meer ruimte en beschutting voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Het advies om de dieren meer ruimte en beschutting te bieden dateert al uit 2006, toen de commissie Gabor haar eerste rapport uitbracht (ICMO1). Dieren zoeken in het bos beschutting en rust, want naarmate het kouder wordt in de winter, moeten dieren steeds zorgvuldiger omgaan met hun vetreserves om een kans te maken de winter te overleven. Verstoring door recreatie zorgt simpelweg voor meer sterfte.

In het plangebied Almeersepoort is te zien dat de ontwikkeling precies plaats vindt in dit belangrijke schuil en rustgebieden: het Kotterbos en het Oostvaardersbos. Ook betreft dit hét gebied wat mogelijk een verbinding kan zijn met de lepelaarsplassen. Deze gebieden worden in dit voorstel straks ontwikkeld: Je kunt er gaan kamperen, er worden sport & speelbossen gecreëerd en je kunt er straks ook nog met de boot in. En dat terwijl het college elders in het uitvoeringsplan nog schrijft dat het natura 2000 gebied gesloten blijft vanwege de verstoringsgevoeligheid. En alsof dat nog niet genoeg is, heeft het college daarnaast de ambitie om van 250.000 bezoekers per jaar naar een verdubbeling van 500.000 bezoekers te groeien. Reken maar dat dit verstoring oplevert van een kwetsbaar en belangrijk natuurgebied en dat dit zal leiden tot een hogere sterfte onder dieren. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Daarom ook onze vraag aan de portefeuillehouder: kunt u ons toezeggen dat het Oostvaardersbos volledig opengesteld blijft voor alle 3 de soorten grote grazers. Kunt u ons toezeggen dat de ontwikkelingen in het Kotterbos een volledige openstelling, dus niet de magere 75 hectare tijdens de winter, maar de volledige 375 hectare, niet in de weg zullen staan? En zo nee, bent u het dan met ons eens dat, zoals uitgangspunt 5 ook omschrijft, ecologische waarden centraal staan, en er dus gekozen wordt in het belang van de dieren die daar leven en de beschutting die ze nodig hebben?

Voorzitter, dan nog iets wat ons opviel. In het kader ‘beoogd effect’ wordt niet een keer de versterking van de natuur genoemd. Niet 1 keer. Hoe kan het, in een periode waarin we nu leven, waarin de natuur onder druk staat, het college met een voorstel komt om miljoenen te investeren in het nóg meer uitbuiting en exploitatie. Beter dan het bieden van ‘opvangcapaciteit’ voor de mens, is het bieden van beschutting en opvang voor de dieren waarvan vanavond letterlijk het leven op het spel staat.

Voorzitter, voordat er gesproken wordt of het gebied wel voldoende op orde is om de bezoekers op te vangen, zou naar onze mening eerst gekeken moeten worden of het gebied wel op orde is om de dieren op te vangen. Want: Het vergroten van het opvangcapaciteit van de mens, betekent het verkleinen van het leefgebied van het dier. Dat is voor ons onacceptabel.

Bekijk hier het debat terug.

Interessant voor jou

Duiding verkiezingsuitslag 2018 -  Maidenspeech Leonie Vestering

Lees verder

Voorjaarsnota 2018

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer