Duiding verkie­zings­uitslag 2018 -  Maiden­speech Leonie Vestering


29 maart 2018

Voorzitter,

Als nieuw gekozen volksvertegenwoordiger en Raadslid in Almere van een partij dat tot vanmiddag nog geen enkele zetel innam in deze mooie nieuwe Raadszaal, wil ik graag beginnen met mijn dankbaarheid uit te spreken naar alle Almeerders die onze partij, de Partij voor de Dieren, hun stem hebben toevertrouwd voor de komende vier jaar. Van 0 naar 3 zetels. Daar zijn we niet alleen waanzinnig trots op, we zien het ook als erkenning van een duidelijk signaal dat het roer om moet: er moeten drastisch andere keuzes gemaakt worden wanneer het gaat om duurzaamheid, dierenwelzijn, de zorg, onze leefomgeving en opkomen voor de belangen van de meest kwetsbaren.

De Partij voor de Dieren wil werken aan een Almere als hét toonbeeld van een diervriendelijke, duurzame en zorgzame stad. Graag maken wij ook gebruik van deze gelegenheid om onze felicitaties nogmaals over te brengen aan Groenlinks, die na de Partij voor de Dieren procentueel gezien de grootste winnaar is. En toegegeven, wij deden natuurlijk voor het eerst mee. Dit maakt ons hoopvol voor een groen Almere. En natuurlijk de VVD, PvdA en de ChristenUnie, die allemaal winst boekte en het vertrouwen kreeg van onze inwoners.

Voor de Partij voor de Dieren zal dit betekenen dat wij het belang van de zwaksten zullen beschermen tegen het recht van de sterksten. Voor mens, dier en natuur.

Wij roepen een halt toe aan de onbelemmerde uitverkoop van kwetsbare waarden.

Hierbij gaat het niet om wat we kunnen betalen, maar om wat wij ons kunnen veroorloven. Als het gaat om bijvoorbeeld klimaatverandering zullen wij ons daarom inzetten voor concrete, haalbare doelen in de komende vier jaar, deze Raadsperiode: Niet pronken met de veren van uw opvolgers. Niet doorschuiven, niet afschuiven.

Vorige week hebben wij, direct na de eerste verkiezingsuitslag, een uitnodiging ontvangen van de VVD om te praten over de nieuwe coalitie van Almere. Dank daarvoor. Wij hebben deze uitnodiging omarmd. Voorzitter, wij vragen alle partijen tijdens de onderhandelingen mede gezien de urgentie van klimaatverandering, het is immers 1 minuut voor 12, gehoor te geven aan de winst op groen.

Misschien moet de VVD nog een beetje aan onze komst in de Raad wennen, want we merken op dat ze ons in de tweede ronde gesprekken voor de coalitie onderhandelingen zijn vergeten.

De Partij voor de Dieren ziet graag een coalitie van klimaatvriendelijke partijen, waarbij gehoor wordt gegeven aan de winst op groen en met wisselende meerderheden steun te zoeken in de Raad voor onderwerpen waar wezenlijke verschillen van mening zijn, zodat alle partijen in de Raad ertoe doen.

Wij pleiten hartstochtelijk voor politieke idealen die zo zwaarwegend zijn dat ze niet ingeruild kunnen worden.

Dan rest mij te eindigen om naar u allen onze dank uit te spreken. Als nieuwe politieke partij in Almere zijn wij door velen van u, een aantal partijen, de burgemeester, de griffie, de afgelopen maanden en weken warm verwelkomd. Samen met de heer Luijendijk en mevrouw Veenstra kijk ik uit naar de komende 4 jaar die vanavond is begonnen, waarbij wij misschien soms als vreemde eend in de bijt, maar altijd gedreven door hartstochtelijke idealen, samen met u Almere diervriendelijk, groen en zorgzaam kunnen nalaten. Voor de huidige én toekomstige generaties.

Bekijk hier het debat terug.

Interessant voor jou

Uitvoeringsprogramma Almeersepoort Oostvaardersplassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer