Algemene beschou­wingen 2018


Bijdrage Partij voor de Dieren

20 oktober 2018

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren heeft geprobeerd de begroting van deze coalitie te ont-cijferen. Hoe heeft de coalitie haar idealen een plek gegeven in de begroting? Idealen die door het hart zijn ingegeven; de ‘Liefde voor Almere’. En welke idealen zijn ingeruild voor korte termijn belangen, gestuurd door de portemonnee, voor coalitie-belangen?

In de begroting, de uitwerking van het coalitieakkoord, zien we een onbelemmerde uitverkoop van kwetsbare waarden terug. Groen wordt zonder enig pardon ingewisseld voor financiële belangen, zonder antwoord te geven op vragen wat ons groen ons waard is? Op ecologisch, recreatief, sportief vlak. Op het gebied van gezondheid, woongenot, voor zowel de omwonenden als de inwoners van dat groen? Op het gebied van klimaatverandering? Voorzitter, we zien het gebeuren met de Floriade, we zien het gebeuren met Pampushout en we zien het gebeuren met de woonwijk ‘boomrijk’ waarvoor eerst veel bomen zijn gesneuveld.

Natuurlijk willen we er gezamenlijk zorg voor dragen dat iedereen prettig kan wonen, zonder lang op de wachtlijst te hoeven staan. Maar door enkel oplossingen te zien in het bebouwen van stukken groen wat al bewoond wordt, dat is in onze ogen de armoede van deze coalitie, en daarmee de verarming van onze groene stad. De drift van het college om koste wat het kost te voldoen aan onze woning opgave is groter dan het gevoel van verantwoordelijkheid voor de natuur, het klimaat en de bewoners van het groen: de dieren. Wat zou de begroting er anders hebben uitgezien als een aantal partijen haar idealen niet zo groots had laten wegcijferen.

Veel liever kijken wij samen naar een radicaal ander woningbeleid die zowel woningzoekenden bediend, als ruimte biedt aan een gezonde, prettige en klimaatbestendige leefomgeving: gericht op specifieke doelgroepen. Groepen die we nog teveel missen in een grote stad als Almere, zoals studenten en startende jongeren. En natuurlijk alleen nog kiezen voor écht duurzaam en energiepositief bouwen.

Want voorzitter, ook in Almere merken we de effecten van klimaatverandering. Nog nooit was het zo lang zomer. Elders in Nederland en in de wereld zien we ook de effecten van klimaatverandering: droogte, overstromingen, extreme hitte. In het coalitieakkoord is verduurzaming en het klimaatbestendig zijn één van de benoemde opgaven. Het college maakt in deze begroting 0,6 miljoen vrij voor personele inzet waarmee o.a. een duurzaamheidsagenda wordt geschreven. Daar zijn we blij mee en zien graag dat de raad ook betrokken wordt bij de idee-vorming en consulatie (dit geldt ook voor de woonvisie en de gezondheidsprogramma).

Toch missen we de urgentie in het opstellen van een klimaatvisie. We zullen wereldwijd een uitzonderlijk grote inspanning moeten leveren om verdere klimaatverandering af te remmen, en daarom zullen wij een motie indienen waarin we het college vragen om, net als bijv. de gemeente Nijmegen, Apeldoorn en de provincie Gelderland, bij ieder raadsvoorstel ook een klimaatparagraaf mee te nemen zodat de gemeenteraad inzicht kan krijgen op de impact van het voorstel en zo de negatieve effecten kan beperken en de positieve invloeden te vergroten.

Wat betreft dierenwelzijn zijn we blij met een jaarlijkse rapportage en extra geld voor de opvang van gewonde dieren. De gemeente heeft een wettelijke taak om zwerfdieren op te vangen. Maar ondanks die wettelijke zorgplicht hebben opvangcentra grote moeite om het hoofd boven water te houden, de inzet van vele hardwerkende vrijwilligers ten spijt. Inheemse wilde dieren die in nood zijn worden, wegens het ontbreken van opvangcentra in de provincie Flevoland, vaak in Huizen, Naarden en Amsterdam opgevangen, waardoor zieke en gewonde dieren vaak over lange afstanden moeten worden vervoerd. Daarom willen wij ook de portefeuillehouder vragen om in gesprek te gaan met de provincie Flevoland om de mogelijkheden voor de lokale opvang van dieren in Almere te onderzoeken.

Voorzitter, nog een punt van zorg. Steeds minder kinderen spelen buiten, in het groen of op een groen schoolplein. Schoolpleinen in Almere zijn voor een aanzienlijk deel van steen. En áls er dan eens wat groens op te vinden is, dan is het meestal in de vorm van kunstgras. Graag zouden we zien dat het college in de begroting ruimte vrijmaakt om schoolpleinen te vergroenen: omwille van het contact met natuur, een gezonde prettige speelomgeving dat ten goede komt aan zowel leerprestaties als aan de sociale ontwikkeling. Ook met dit verzoek komen wij bij de raad met een motie.Daarnaast blijft de toegankelijkheid van de wijkteams al meerdere jaren achter elkaar een grote bron van ergernis bij veel inwoners. Wijkteams zijn alleen tijdens kantooruren te bereiken/ te spreken. Direct contact via mail of telefoon is niet mogelijk. Contact verloopt via het stadhuis, op terugbelverzoeken of mailverkeer wordt niet altijd even adequaat gereageerd. Middels een motie roepen wij het college dan ook op 1 telefoonnummer in het leven roepen waarmee inwoners direct bij wijkteams terecht kunnen komen.

Voorzitter, wij hopen dat het debat vanavond in de eerste plaats zal gaan over idealen. Want het gaat niet om wat we kunnen betalen, maar om wat we ons kunnen veroorloven.

Interessant voor jou

Tweede termijn "Gewij­zigde vast­stelling bestem­mingsplan Almere Poort West en Pampushout"

Lees verder

Eerste termijn Floriade

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer