Eerste termijn evaluatie Dieren­wel­zijnsnota


"Dieren­welzijn staat bij de Partij voor de Dieren op nummer 1, 2 en 3"

30 augustus 2021

Voorzitter,

U kunt zich voorstellen hoe fijn het is voor de Partij voor de Dieren dat we vanavond over de evaluatie van de Dierenwelzijnsnota praten. We hebben hier 3,5 jaar naar uitgekeken en als als dierkundig ingenieur ben ik blij dat we het nu eindelijk over kunnen hebben.
Het welzijn van dieren staat bij de Partij voor de Dieren op nummer 1, 2 en 3 naast natuurlijk het beschermen van de natuur.

Mijn complimenten ook naar de partijen die in het verleden deze nota hebben bewerkstelligd. Dank vooral aan GL en de PVV, jullie hebben hier hard voor gevochten, waardoor er in 2016 gestart is met dit dierenwelzijnsbeleid. Hiermee is er start gemaakt door regie te pakken op het terrein dierenwelzijn en een verbetering te maken in de communicatie naar onze inwoners toe over dierenwelzijn. Maar ook door naast de opvang van zwerfdieren, ook de opvang wilde dieren op te nemen. En laatstgenoemde betekende ook meer financiële steun voor de wildopvangcentra in de omgeving.

Het is mooi dat deze portefeuille nu bij Mevrouw Van Garderen ligt, die ik ken als een persoon met een warm hart voor dieren. Haar passie voor de opvang van wilde dieren, zoals de egels bij de egelopvang, is een vreugd om naar te kijken.

Voorzitter, over deze evaluatie valt natuurlijk heel veel te zeggen en zeker voor een partij als Partij voor de Dieren. Het welzijn van dieren staat bij ons immers altijd voorop en dat verwachten onze kiezers ook. Met dit in gedachten hebben wij de volgende 3 opmerkingen:

1. Wij zouden het liefst zien dat er voortaan meerjarige contracten zijn zodat er perspectief wordt geboden aan inderdaad het vogelhospitaal en de egelopvang.

De Partij voor de Dieren zou verder graag zien dat de portefeuillehouder een voortrekkersrol blijft vervullen, ook naar de andere gemeenten in Flevoland, ik heb begrepen dat bijv Dronten en Zeewolde nog niet meebateln maar wel hun wilde dieren leveren aan deze wildopvanglocaties. Is de portefeuillehouder hiertoe bereid? (Wij zouden hier graag een toezegging op krijgen.)

Als 2e punt om het welzijn van dieren verder te verbeteren vindt de Partij voor de Dieren dat er juist meer geïinvesteerd moet worden in de zorg voor onze gewonde en zieke wilde dieren. Onze wilde dieren die zorg nodig hebben, krijgen dan de noodzakelijke zorg die ze verdienen.

Voorzitter, als derde punt vinden wij dat onze stad een eigen wildopvang hoort te hebben.
Het college geeft aan nu geen wildopvang in eigen regio na te streven, terwijl de overige wildopvancentra hier wel positief tegenaan kijken. Het Vogelhospitaal is juist van mening dat dit mogelijkheden biedt voor verdere professionalisering. U kunt zich voorstellen dat wij dan ook teleurgesteld zijn in het standpunt van het college en we zeker ook gaan kijken hoe we dat toch kunnen gaan realiseren. Wellicht dat het een lange adem nodig heeft, maar die heb ik en mijn partij ook. Vandaar ons volgende voorstel: Hoe kijkt de wethouder aan tegen een dependance? Dan halen we dus niet een wildopvang van elders hierheen, maar breiden we uit in Almere. De huidige huisvesting van het Vogelhospitaal en Egelopvang is ondermaats, dus een dependance kan hier al een uitkomst in bieden.

Onze ambitie om het welzijn van dieren te verbeteren is nog vele malen groter.

We hebben 3,5 jaar moeten wachten voordat we eindelijk in de Raad kunnen praten over het welzijn van dieren. Wij vinden dat deze evaluatie veel te laat naar de Raad is gestuurd. Wij willen daarnaast dat er nu met meer spoed gewerkt wordt aan een nieuw beleidskader over dierenwelzijn.

Voorzitter, dan wil ik graag naar een afronding komen en daarvoor heb ik nog enkele vragen voor de portefeuillehouder.

De Partij voor de Dieren wil een diervriendelijke stad verankeren in het gemeentelijke beleid van Almere. Dieren verdienen immers beleid dat rekening houdt met hun behoeften.

Voor de Partij voor de Dieren, voor de bewoners, voor de raad en college is het daarom belangrijk dat onze Dierenwelzijnsnota zo helder mogelijk is, zodat men weet hoe Almere over thema’s denkt en welke richting ze op wil om het dierenwelzijn te verbeteren.

Wij horen graag van de portefeuillehouder hoe zij:
- Aankijkt tegen de verkoop van levende dieren in tuincentra? Denkt u bijvoorbeeld hier aan konijnen, die in impuls aangeschaft kunnen worden en dan later helaas weer terechtkomen in het Dierenasiel.

- Wat vindt zij van evenementen waarbij dieren worden ingezet? Hoe regelen we dan het welzijn van deze dieren?

- Hoe kijkt zij aan tegen diervriendelijke kinderboerderijen?

- Hoe kijkt het college aan dat er nu geen 24-uurse hulp is voor de zorg van onze huisdieren. U heeft deze berichtgeving vast ook vernomen.

Zo zijn er nog vele vragen waarvan het niet helder is hoe Almere hier tegenaan kijkt. Niet alleen onze achterban maar voor alle inwoners van Almere is het belangrijk dat Almere hier helderheid over geeft. En dat kan ook, voorzitter! De nieuwe dierenwelzijnsnota biedt namelijk alle kansen om hier transparant en duidelijk over te zijn en zo te komen tot een echt volwaardige dierenwelzijnsnota. Fijn als de wethouder hier een reactie op wilt geven.

Tot zover, voorzitter.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bouw een echte Campus aan de Esplanade!

Lees verder

Metropoolregio Amsterdam is een ondemocratisch concept

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer