Bouw een echte Campus aan de Esplanade!


En laat de Voetnoot een culturele broed­plaats blijven

26 juni 2021

Voorzitter,

Allereerst willen wij het college hartelijk danken voor de serieuze uitwerking van een alternatief. Wie de stukken goed leest, zal lezen dat er hierdoor een enorme kans is ontstaan.

De locatie van de Voetnoot, met de studentenwoningen elders, was nooit een echt goed idee. Nog even los van de enorme maatschappelijk, culturele en ook financiële kapitaalvernietiging van meer dan 10 miljoen. Het is en blijft een te krappe locatie om Windesheim echt tot bloei te laten komen en door de studentenwoningen elders, bleef ook een echte campusontwikkeling uit.
Ook de businesscase is volslagen waardeloos. De investeringen die we daar moeten doen zijn gigantisch.
Meest belangrijke op dit moment is wellicht wel de planning. Die is gewoon weg niet haalbaar meer en er zitten extra risico’s aan met betrekking tot het verhuizen van de huidige gebruikers. Ik zie de miljoenen kostenoverschrijdingen hierdoor al aankomen. Het zou bijna een 2de Floriade kunnen worden.

Nee voorzitter, dat voorstel kent bijna alleen maar nadelen en moeten we maar gauw vergeten.

Dan het alternatief. Een echte campus, aan de Esplanade, aan het weerwater, tegenover de Floriadewijk en oog in oog met de Aerus Hogeschool.
Het college probeert al jaren het gebied van de Hospitaalgarage, zonder succes, tot ontwikkeling te brengen. En nu lijkt het met dit plan eindelijk te lukken. Een plan wat voor een enorme boost van het centrum zal zorgen. De levendigheid van het hele centrum zal vergroten, de Esplanade als echte stadboulevard tot bloei zal brengen. De businesscase is vele malen beter dan het originele plan. Er hoeft niks voor gesloopt te worden en er worden geen culturele broedplaatsen vernietigd.

Er zitten dus alleen maar grote voordelen aan deze nieuwe locatie. Zijn er dan geen nadelen? Ja een papieren lager resultaat op de parkeerinkomsten. Maar voorzitter, dit komt door het rare systeem wat we in Almere hanteren en wat, zoals in de stukken te lezen is, het hele centrum in een wurggreep houdt. Dat staat dus los van dit geweldige plan en zullen we ook los hiervan moeten gaan oplossen als raad en college, om verdere ontwikkelingen en verdichting in het centrum mogelijk te maken in de toekomst.

Daarnaast lijken er wellicht minder woningen mogelijk dan in de Festivalterreinoptie. Maar nog altijd meer dan in het originele plan uit september. Bovendien is er met de daadwerkelijke uitwerking volgens deskundigen nog zeker winst te behalen. Zo is de gebruikte bruto netto verhouding wel echt slecht en onrealistisch en worden de nadelen van hoogbouw wel erg overtrokken. Wij hebben er vertrouwen in dat bij de uitwerking nog wel wat winst te behalen is. Daarnaast blijft met deze keuze het Festivalterrein beschikbaar voor toekomstige ontwikkelingen, ook voor extra studentenwoningen mocht dat nodig blijken.

Nee voorzitter uit alles is duidelijk dat de partijen die vroegen om een alternatief plan, de stad en het college een enorme dienst hebben bewezen. Almere zal mooier en beter worden door dit alternatieve plan en de cultuur kan blijven broeden in de Voetnoot.

Het zou verschrikkelijk zonde zijn als de Campus nu een speelbal wordt van politieke spelletjes en gebruikt wordt om wethouders te beschermen en gezichtsverlies te voorkomen. Ik roep dan ook de coalitie op, om de politieke ego’s opzij te zetten en te kiezen voor het belang van de stad. Laten we als raad en college gezamenlijk dit beste plan omarmen en gaan uitwerken met de stad en zo het Centrum in Almere tot grote hoogtes stuwen.