Weer vele miljoenen extra naar de Floriade?


25 juni 2021

Voorzitter, van dit college mogen wij het woord chaos niet gebruiken. Maar ik zou eerlijk gezegd geen ander woord weten voor de situatie waarin wij nu zitten met de Floriade. Sterker nog, complete chaos is het! Financieel zakken we steeds verder weg in het drijfzand waar de Floriade op gebouwd is en ook organisatorisch is het een totale puinhoop. Het college lijkt de grip en controle al een lange tijd totaal kwijt.

Mensen vertrekken, zitten ziek thuis of hebben geen idee wat er gebeurd. Liegen mogen we in dit huis ook al niet gebruiken, maar ook daar weet ik geen ander woord voor, voor wat er tussen de BV en de raad van commissarissen en gemeente gebeurd is en ook door de voorzitter van de RvC net bevestigd is. Ze wisten in de BV al maanden dat de ramingen niet klopten en toch werd de RvC en de gemeente niet geïnformeerd.
Aan de andere kant blijken de eerdere kostenramingen op volkomen luchtfietserij gebaseerd. Het amateurisme druipt er vanaf. Ook daar had het college veel dichter op moeten zitten en had de dure plicht de raad een wél onderbouwd en realistisch plaatje voor te houden. Aan de andere kant moet deze raad voortaan blijkbaar alle informatie vanuit het college met een flinke korrel zout nemen en alles onafhankelijk laten toetsen.

Maar voorzitter, in het geval van de overeenkomst met Amvest had de raad dat laten doen, maar legde de coalitie en het college, deze daar uit voortkomende risico’s en aanbevelingen naast zich neer.
Deze risico’s zijn wel allemaal stuk voor stuk ook waarheid geworden. We hebben als gemeente met deal met Amvest een kat in zak gekocht. Zij krijgen voor vele vele miljoenen aan waardevolle grond in ruil voor permanent vastgoed en de gebiedsontwikkeling. Een groot deel van de risico’s zouden met die overeenkomst naar Amvest zijn overgeheveld. Maar niets is minder waar: Veel van de huidige extra kosten komen voort uit het niet goed naleven van die overeenkomt. Met gentlemen agreements en stoomfluitprocedures zou dat wel goedkomen werd destijds gezegd.
Niet dus en nu mag de stad bloeden voor al die opeengestapelde fouten en blunders.

Zo is er geen geld voor:

 • Invalideparkeerplaatsen
 • Jeugdzorg
 • Welzijn
 • Wijkbudgeten
 • Poppodium de Meester
 • Voldoende betaalbare woningen
 • Zwemlessen voor gehandicapten
 • Een meer gefaseerde aanpak van de essentaksterfte
 • Aanpak klimaatverandering
 • Versterking van de ecologie en biodiversiteit
 • Groene schoolpleinen
 • Niet bouwen in het groen
 • Eerst zwerfafval rapen dan maaien
 • Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups
 • Aanpak afvaldumpingen en zwerfvuil
 • Behoud van Pampushout
 • De stad voor echt iedereen toegankelijk houden, ook mensen met een beperking
 • En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan helaas…

Daarnaast blijven er maar lijken uit de kast vallen en stapelen tegenvallers zich op. Niet alleen bij de terreininrichting, maar ook op heel veel andere posten.
Zijn we als raad bewust op het verkeerde been gezet? Want welke raad had nou ja tegen een Floriade van 100 miljoen gezegd? Maar we lijken niks te leren van die fouten. Zo beweerde de portefeuillehouder vorig jaar nog bij hoog en laag dat de corona geen impact zou hebben op de Floriade. Het evenement was in de basis al coronaproof en de pandemie zou al lang voorbij zijn. Niets is minder waar. Het is maar zeer de vraag of we er volgend jaar echt vanaf zijn, mensen weer op grote schaal gaan reizen en uit de aangevraagde budgetten blijkt dat de Floriade helemaal niet coronaproof is.
Dus we blijven voor de gek gehouden worden en een meerderheid van de raad blijft in die fabeltjes van het college en de BV geloven.

Aan de andere kant blijft er niks over van de oorspronkelijke ambities. Zo komen er dieselbussen en nu zelfs een diesel agg-re-gaat bij die duurzame en illegaal gebouwde kabelbaan. Ook de iconische toren is letterlijk een betonnen molensteen om onze nek geworden en wordt ook met dit voorstel weer duurder en duurder, niet voor de ontwikkelaar, maar voor de gemeente. Als het beoogde iconische kunstwerk op de Floriade waar in dit voorstel over gesproken wordt, net zo iconisch als de toren wordt, dan laten we die graag aan ons voorbij gaan.
Van de stad van de toekomst komt al helemaal niks meer terecht, net als het duurzaam hergebruiken van vastgoed. Volgens de nieuwe directeur zijn tijdelijke voorzieningen juist het meest duurzaam. Volgens mij heeft iemand de memo niet gekregen…

Toch baren juist de voorgestelde versoberingen wel zorgen. Voor innovaties op gebied van groen en duurzaamheid hoeven mensen al niet meer te komen, maar alle andere belevingsverhogende zaken worden ook wegbezuinigd. Daarnaast gaan we de kosten voor parkeren en de shuttlebus verhogen. Dat gaat wat met de bezoekersaantallen doen. Daarmee snijden we onszelf wellicht nog meer in de vingers.

De Partij voor de Dieren heeft geen vragen, aangezien we toch geen, onvolledige of onjuiste antwoorden krijgen, op één grote vraag na: waarom doen we dit nog? Waarom zouden we hier nog een euro extra in stoppen? Voor een afgeschaald tot simpel betonnen bloemenfeestje wat het geworden is, voor 10x meer dan de vooraf begrote kosten?

Waar trekken we de lijn? Wanneer is de grens bereikt? Voor de Partij voor de Dieren was die al een tijd geleden bereikt, wanneer is het voor dit college en deze coalitie genoeg? En als het college en de coalitie dit vorig jaar had geweten, had zij dan ook nog geadviseerd en gekozen om door te gaan?

Voorzitter. Wij hoeven de vraag “Waar is de Dekking?” na vanavond in elk geval nooit meer te horen in deze raad. Want praktisch alles is een betere reden om de, volgens D66 florende, reserves aan te spreken dan dit voorstel.

Voorzitter, wat zou onze stad er mooi uit hebben gezien als het Floriadeterrein echt groen en ongerepte natuur was gebleven en als we met ál dit geld, inmiddels bijna 100 miljoen, zoveel moois voor de inwoners, mens én dier en de natuur in Almere hadden kunnen doen.