Perspec­tienota biedt helemaal geen perspectief


We hebben daad­kracht nodig

27 mei 2021

Voorzitter,

Een perspectiefnota zou ons, en vooral onze inwoners, perspectief moeten bieden. Perspectief op een betere toekomst, op een leefbare en groene stad. Voor onze huidige inwoners, mens en dier, en voor onze kinderen en hun kinderen.
Het perspectief op die betere toekomst wordt met dit stuk niet geboden. Het is een stuk van angst, van oppotten en bezuinigen op de meest kwetsbaren. We gaan nota bene bezuinigen op gehandicapten!
Dit terwijl we 30 miljoen winst hebben gemaakt op grondverkopen. En vele tientallen miljoenen in de bodemloze put Floriade blijven pompen. Dit is niet uit te leggen voorzitter! En niet te rechtvaardigen!

Het college is uitstekend in staat de problemen te verwoorden waar ook de Partij voor de Dieren de nadruk op wil leggen.

Op pagina 4 staat: “We willen de schadelijke langetermijneffecten van de coronacrisis maar ook van de klimaatcrisis zoveel mogelijk beperken.”
Maar over de lange termijn en de klimaatcrisis staat geen letter in de Perspectiefnota, het is volstrekt onduidelijk wat de echte daadkrachtige plannen zijn om de klimaatcrisis te beperken

Op pagina 5 staat vervolgens: “De groenblauwe structuur wordt door veel inwoners gewaardeerd. Het denken over een herstelaanpak, past bij het nadenken over de toekomst van de stad.”
Maar wederom staat er over het versterken en beschermen van de natuur in Almere niets te lezen. Het blijken lege zinnetjes. Sterker nog, we gaan vrolijk door met het kappen van bomen en wil dit college één van onze groene longen, Pampushout, gaan bebouwen. De wereld op zijn kop!

We hebben visiedocumenten genoeg. De visie ecologie, mobiliteitsvisie, woonvisie: allemaal staan ze vol mooie woorden, maar met alleen woorden redden we het niet. We hebben daden nodig en die zagen wij bijvoorbeeld nog niet terug in het maaibeleid afgelopen maand.

Het college noemt de duurzaamheidsparagraaf, die naar initiatief van de Partij voor de Dieren is ingevoerd, als positief punt in deze nota. Wij zien deze klimaat- en duurzaamheidsparagraaf veel liever in de raadsvoorstellen zelf terugkomen. Ook hebben we qua afwegingsmoment nog niet gezien dat duurzaamheid en klimaat een onderwerp is wat tot ander beleid heeft geleid.
De duurzaamheidsparagraaf zou na 1 jaar geëvalueerd worden, dat is nog niet gebeurd. Kan het college toelichten waarom niet, en wanneer wel?

En weet u wat ook niet duurzaam is, voorzitter? De sloop van een nog prima functionerend gebouw, en bovendien een belangrijke culturele broedplaats. Niet slopen, maar bouwen! En dan wel gelijk duurzaam en natuur-inclusief bouwen op de juiste plekken, dus niet in het groen!

Ook de zorg staat in Almere constant ernstig onder druk. Het budget voor ambtenaren wordt verhoogd, terwijl zorgaanbieders drastisch moeten inleveren. Deze extra ambtenaren moeten de bezuinigingen bij diezelfde zorgaanbieders gaan binnen harken. Dat is zeer wrang. En de bezuinigingen op welzijn met 1,5 miljoen in de komende 3 jaren. Zeer dom, onverstandig en een duidelijk voorbeeld van Penny wise pound foolish. Zeker als je denkt aan de lange wachtlijsten voor jongeren bij de Jeugd-GGZ en aan (kinder)armoede. 

Dan, voorzitter:

Almere moet zich, net als elke burger en organisatie, aan de wet houden. Dat gaat bij de Floriade nu al enkele keren pijnlijk mis. Maar na de emailgate vernemen we nu ook dat de privacy niet op orde is en de gemeente zich niet houdt aan de AVG. College trekt er maar liefst 2 jaar voor uit om het op orde te krijgen. Wat betekent dat voor de gegevens van onze inwoners? De geloofwaardigheid is hierdoor ernstig in het geding.

Er schijnt nergens genoeg geld voor te zijn. Er wordt bezuinigd op zorg en welzijn, op gehandicapten en voor de visie Ecologie was ook geen euro beschikbaar om te investeren. En voor de Floriade halen we waarschijnlijk binnenkort zó, 15 miljoen extra, bovenop de al astronomische uitgegeven bedragen, uit de reserve. En geeft het college in deze perspectiefnota al een waarschuwing voor verdere tegenvallers.
Het zogenaamde groene evenement, met dieselbussen en een illegaal gebouwde kabelbaan, kost ons steeds meer en meer, en het einde is nog niet in zicht. En levert steeds minder en minder op voor de stad en onze toekomst.
Wat de Partij voor de Dieren betreft investeren we dit geld in zaken waar de mensen en dieren in Almere écht wat aan hebben. Steek het in het oplossen van het afvalprobleem, het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen, versterking van de ecologie, het behoud van bomen en de zorg voor kwetsbare mensen en dieren.

Al vroeg in de voorbereiding voor deze bespreking werd duidelijk hoe weinig inspraak de raad heeft. Het is bizar dat al in de gesprekswijzer staat dat “er geen ruimte is voor nieuw beleid”. Terwijl nieuw beleid exact is wat Almere nodig heeft. Het college benoemt dat we voor een groot klimaatvraagstuk staan. Daar weten we alles van. Maar dit is de vierde Perspectiefnota op rij die de Partij voor de Dieren bespreekt en steeds wordt bij onze voorstellen voor daadkrachtig en effectief klimaatbeleid gezegd ‘niet nu’.
Maar voorzitter, wanneer wel? We kunnen het ons niet veroorloven eindeloos achter de feiten aan te blijven lopen.

In plaats daarvan blijven we angstvallig oppotten en oppotten. Maar wat heb je aan geld, als de ijskap smelt?! Die enorme reserves op de bank gaan ons niet redden voorzitter. Die gaan ons niet tegen het stijgende zeewater beschermen!

De tijd voor forse investeringen is nu! De tijd van kleine stapjes is voorbij. Het water staat ons aan de lippen. Iedere euro die we nu investeren in de aanpak van deze crisis is over 10 jaar vele daalders waard!

Ook de maatschappij is klaar voor grotere stappen, zie ook de groeiende roep onder de bevolking, zoals ook vanavond duidelijk werd, vele deskundigen en de rechterlijke uitspraak tegen Shell van gistermiddag.
Almere kan niet achter blijven! Wij zullen dan ook een motie indienen die recht doet aan de ernst en urgentie van de klimaatcrisis, die namens Almere de klimaatnoodtoestand uitroept!

Ik wil graag eindigen met een kleine positieve noot: dit jaar komt het woord ‘dier’ niet 0, maar welgeteld 1 keer voor in de Perspectiefnota, dat is oneindige vooruitgang. Maar nog steeds een schrikbarende score. We zijn blij dat de evaluatie van de Dierenwelzijnsnota binnenkort besproken wordt, dat wordt weer een kans om de stad, ook voor dieren een stuk leefbaarder te maken.