Jesse Luij­endijk


Raadslid en frac­tie­voor­zitter

Jesse Luijendijk brengt veel politieke ervaring in de lijst. Zo was hij in het verleden burgerlid bij Provinciale Staten, kennismedewerker bij de Statenfractie en is hij momenteel coördinator van de werkgroep Partij voor de Dieren Flevoland. Jesse staat bekend als een voorvechter van natuur en heeft ook een uitgebreide dossierkennis op dit gebied. Maar hiernaast is hij ook een echte allrounder en is hij inzetbaar op praktisch elk dossier.

Actievoeren zit hem al van jongs af aan in het bloed. Nu wil Jesse de idealen van de Partij voor de Dieren in de Almeerse raad gaan uitdragen en daar vechten voor een groen, diervriendelijk en duurzaam Almere. Waar het voor iedereen prettig wonen is, mens èn dier. “Het groen in Almere staat al jaren onder druk. Steeds meer en meer wordt eraan geknaagd. Daar worden de mensen en de dieren de dupe van. Tijd om de hongerzucht naar meer en meer ruimte van de mens en haar economisch belang te stoppen en het groen te waarderen zoals het is met haar eigen waarde,” aldus Jesse.

Jesse is getrouwd, heeft 3 dochters en woont in Almere Buiten. “Ik wil zorgen dat mijn dochters straks ook nog een leefbare Aarde en Almere hebben om te wonen met een rijke Flora en Fauna.”

Jesse is fractievoorzitter en heeft daarnaast de volgende portefeuilles:

  • Natuur en Ecologie
  • Floriade
  • Beheer en onderhoud
  • Ruimtelijke ordening
  • Wonen
  • Almere 2.0 / Fonds Verstedelijking Almere
  • Mobiliteit
  • Grondbeleid

Jesse is bereikbaar via e-mail op jluijendijk@almere.nl. Voor algemene zaken voor de fractie van de Partij voor de Dieren Almere kunt u mailen naar fractiealmere@partijvoordedieren.nl.

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws