Motie Beslissing bebouwing Pampushout uitstellen


gendapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Projec­t­op­dracht Pampushout (RV-123/2021)

24 januari 2022

Motie nr: RG-39/2022
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 27 januari 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • er steeds meer groen in Almere verdwijnt;
  • er zeer veel weerstand is tegen de voorliggende locatie;
  • het verdwijnen van groen in Almere een groot maatschappelijk thema is;
  • de inwoners van Almere zich bij de komende gemeenteraadsverkiezingen kunnen uitspreken over een nieuw bestuur van onze stad;
  • zij hierbij met hun stemgedrag ook indirect kunnen uitspreken over het grootschalig verdwijnen van groen in Almere,

van mening dat:

  • dat het onwenselijk is om nog zo kort voor de verkiezingen, zo’n controversiële beslissing te nemen,

spreekt uit:

  • de beslissing over de Projectopdracht Pampushout over de verkiezingen van maart 2022 heen te tillen;
  • het raadsvoorstel terug in handen van het college te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PVV

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, Respect Almere

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Bebouwing Pampushout naar achteren schuiven

Lees verder

Motie Mogelijkheden tot vervroegen werkzaamheden om de Evenaar verkeersveiliger te maken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer