Motie Bebouwing Pampushout naar achteren schuiven


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Projec­t­op­dracht Pampushout (RG-123/2021)

24 januari 2022

Motie nr: RG-38/2022
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 27 januari 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • er steeds meer groen in Almere verdwijnt;
 • er zeer veel weerstand is tegen de voorliggende locatie;
 • het verdwijnen van groen in Almere een groot maatschappelijk thema is;
 • er nog zeer veel andere ontwikkellocaties in Almere zijn;
 • het aangrenzende stadsdeel Pampus ook nog ontwikkeld moet gaan worden;
 • het voorliggende voorstel voornamelijk dure woningen zijn, waar de urgentie het laagste is,

van mening dat:

 • de ambtelijke capaciteit en inzet zich zou moeten richten op locaties en projecten die, èn de minste nadelen hebben qua verlies van groen, èn het meeste bijdragen aan het oplossen van de woningnood;
 • het zou kunnen blijken dat als andere locaties eerst ontwikkeld worden, de ontwikkeling van Pampushout minder noodzakelijk en wenselijk zal zijn;
 • dat pas na de ontwikkeling van Pampus en het afronden van de ontwikkeling van Poort, goed in te schatten is wat de extra (recreatieve) druk op Pampushout zal zijn en het behoud van Pampushout ook noodzakelijk voor de leefbaarheid van Pampus en Poort zou kunnen blijken,
 • het onverstandig is om op dit moment, met nog zoveel andere ontwikkellocaties, een onomkeerbaar besluit te nemen;

spreekt uit:

 • de beslissing over de Projectopdracht Pampushout uit te stellen tot alle andere ontwikkellocaties in Almere benut zijn;
 • het raadsvoorstel terug in handen van het college te stellen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PVV

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, Respect Almere

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Periodieke evaluatie dierenwelzijn

Lees verder

Motie Beslissing bebouwing Pampushout uitstellen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer