Motie Onderzoek noodzaak seni­o­ren­wo­ningen Waterwijk


Agen­­dapunt Politieke Markt: Raads­­voorstel Bestem­­mingsplan Barra­­cu­­dastraat - Snoeks­traat (RV-121)

17 januari 2022

Motie nr: RG-19/2022
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 20 januari 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • het voorliggende plan het motto “bouwen voor de wijk” heeft;
  • er in 2012 het onderzoek ‘Waterwijk Seniorproof’ is uitgevoerd, waarin uit een schriftelijke enquête bleek dat 78 senioren binnen 5 á 10 jaar beslist of misschien zouden willen verhuizen binnen Waterwijk;
  • dit onderzoek bijna 10 jaar oud is en dus mogelijk niet meer representatief;
  • er een petitie tegen de bouw is ondertekend door meer dan 400 omwonenden;
  • er maar liefst 8 insprekers zich hebben uitgesproken tegen de bouw,

van mening dat:

  • er onder de beslissing van het bouwen op zo’n waardevolle groene locatie, toch op zijn minst een duidelijk vastgestelde en dringende behoefte moet liggen;
  • deze duidelijke en dringende behoefte niet is vastgesteld;
  • er bij het motto “bouwen voor de wijk” ook een nadrukkelijk vastgesteld draagvlak in de wijk moet zijn,

draagt het college op:

  • alvorens onomkeerbare stappen te zetten, het behoefte-onderzoek (deels) opnieuw uit te voeren en hierbij onderzoek naar het draagvlak mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV

Tegen

CDA, SP, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, Respect Almere

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Beroof de buurt niet van groen

Lees verder

Motie Betrek bewoners en geef ze invloed bij definitieve inrichting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer