Bijdrage Pampushout - Projec­t­op­dracht


Hoe kan het zo ver zijn gekomen dat we een half bos gaan kappen?

17 december 2021

Voorzitter,

Allereerst nogmaals veel dank aan de insprekers en ook aan de briefschrijvers. Wij vragen de portefeuillehouder ook nadrukkelijk om daar straks op in te gaan.

Hoe zijn we ooit zo ver gekomen dat we nu hier zitten? Het college en de raad buitelen over elkaar heen om de groene kernkwaliteiten van Almere te pas en te onpas te benoemen. De prachtige structuur van verschillende stadsdelen, door groene longen van elkaar gescheiden.

Maar toch zien we momenteel een totaal kaalgeslagen Almere. Overal verdwijnen op grote schaal bomen. Of door ziekte, of door onderhoud, of kwaliteitsverbetering, of potentiële onveiligheid en dan nemen we de rest van de veilige en of gezonde bomen ook maar gelijk mee, zoals bij aanpak Essentak of de Westerdreef. Daarnaast hebben we al grote stukken bos opgeofferd voor wonen in het “bos”. Zoals op grote schaal in Almere Duin gebeurd is.

Maar zo bont als nu hebben wij het als gemeente nog niet eerder gemaakt. Het bebouwen van echt een groot stuk bos. In een tijd dat praktisch iedereen, zelfs de VVD van Mark Rutte, overtuigd lijkt van de noodzaak van de aanpak van de klimaatcrisis en meer groen, meer natuur, meer bos, gaat Almere 38 hectare ontbossen. Notabene beschermde natuur, aangewezen als Natuur Netwerk Nederland. Waanzin en naast een enorm ecologisch verlies, ook een extreme vorm van kapitaalvernietiging.

De rest van Pampushout is, in het kader van een kwaliteitsverbetering, al heel erg uitgedund. Het stuk waar het nu om gaat is het enige echt robuust overgebleven stuk bos. Een duurzaam stuk bos, waar door de natuurlijke vernieuwing, omgewaaide populieren ingenomen worden door eiken, beuken en wilgen.

Als argument voor dit verschrikkelijk plan horen we dan steeds: De bestemming was altijd al wonen.

Maar voorzitter, ten eerste, dit gebied wordt inderdaad al bewoond. Bewoond door vele vele dieren, zoals vossen, marters, reeën, bevers, spechten, haviken, buizerds, vleermuizen, amfibieën en vele andere grote en kleine dieren.
Kan het college aangeven wat zij voor deze bestaande bewoners gaat doen?

Ten tweede, gelukkig bestaat er zoiets als voortschrijdend inzicht. Sinds de vorige beslissing van deze raad, over het bestemmingsplan, ruim 3 jaar geleden, is de omvang en ernst van de klimaatcrisis nog veel duidelijker geworden. Maar ook de omvang van de stikstofcrisis, of beter gezegd, de natuurcrisis. Maar ook het belang van groen voor het welzijn van mensen. Als we straks het stadsdeel Pampus gaan ontwikkelen, zal de behoefte aan groen en daarmee de recreatieve druk op dit gebied alleen maar enorm gaan toenemen. En wat we gemerkt hebben, zeker nu tijdens Corona, is de druk op onze natuur al te groot. We hebben met het toevoegen van 40 duizenden woningen dus juist meer natuur nodig, niet minder.
Kan het college dit uitleggen?

Ten derde, de woningnood. Ja dat klopt voorzitter. Daar vraagt de Partij voor de Dieren ook regelmatig aandacht voor. Maar voorzitter. Er is alleen een nood onder de lage en middeninkomens. De hoge inkomens hebben hooguit een woonwens. De bestaande villawijken Overgooi en Vogelhorst krijgen we nu al niet afgebouwd. Op een derde exclusieve villawijk zit niemand te wachten en is ook niet in lijn met de woonvisie.
Van de 850 woningen, welke 3,4% van de totale woonopgave vormt, worden er slechts 23 betaalbaar. Dat is slechts 2,7% van het totaal in dit project en slechts 0,092% van de totale woonopgave.
En voorzitter, de definitie van dit betaalbaar is 3250 euro per maand. Dus dat betaalbare is al niet eens bereikbaar voor een verpleegkundige in de zorg. En is ook boven de huursubsidiegrens. Er is dus weinig betaalbaars aan.

Al met al kunnen we stellen dat dit project dus niks zal bijdragen aan het oplossen van de woningnood en dus prima kunnen missen.
Er is ruimte zat om echt iets te doen aan de woningnood, zoals in het naastgelegen Pampus.
Kan het college uitleggen hoe zij tot deze bizarre, en bovendien in strijd met de kaders van de raad, verdeling is gekomen?

Het voorliggende plan, is dankzij een eerder aangenomen amendement, het ultieme voorbeeld van windowdressing en greenwashing geworden. “Er komt een groen aanzicht”. En “we gaan bouwen met de natuur en de biodiversiteit vergroten”.
Nee voorzitter, er is niks duurzaams, groens, of biodiversiteit verhogend aan het op grote schaal kappen en bebouwen van een bos. Doe al deze voorstellen bij de normale nieuwbouw. Voeg daar groen en ecologie toe aan de nu kale en dode akkers. Dan hebben we echt iets te winnen.
Nee voorzitter, voor deze voorliggende plannen is er ook totaal geen draagvlak.

Niemand heeft er wat aan, op een paar happy few na, dit plan kent alleen verliezers.

Voorzitter, beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Interessant voor jou

Bijdrage Warmetransitie - visie voor Almere

Lees verder

Bijdrage Bouwplannen in het bos in Waterwijk - Barracudastraat/Snoekstraat/Kreeftstraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer