Motie Beslissing vernie­tiging groen Barracuda-, Snoek- en Kreeft­straat uitstellen


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Bestem­mingsplan Barra­cu­dastraat - Snoeks­traat (RV-121)

17 januari 2022

Motie nr: RG-15/2022
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 20 januari 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • er steeds meer groen in Almere verdwijnt;
 • er zeer veel weerstand is tegen de voorliggende locatie;
 • het verdwijnen van groen in Almere een groot maatschappelijk thema is;
 • het participatietraject niet goed verlopen is,

van mening dat:

 • de inwoners van Almere zich bij de komende gemeenteraadsverkiezingen kunnen uitspreken over een nieuw bestuur van onze stad;
 • zij hierbij met hun stemgedrag ook indirect kunnen uitspreken over het grootschalig verdwijnen van groen in Almere;
 • dat het onwenselijk is om nog zo kort voor de verkiezingen, zo’n controversiële beslissing te nemen;
 • het participatietraject moet voldoen aan de eisen van de nieuw aangenomen participatienota;
 • het huidige participatietraject hier niet aan voldeed, en het onwenselijk is dat een ingrijpend besluit als dit zonder goed doorlopen participatietraject genomen wordt,

spreekt uit:

 • de beslissing over het bestemmingplan Barracudastraat over de verkiezingen van maart 2022 heen te tillen;
 • het raadsvoorstel terug in handen van het college te stellen met het verzoek het na de verkiezingen aan de nieuwe raad voor te leggen;
 • dat voordat dit opnieuw aan de raad voorgelegd wordt, ook het participatietraject opnieuw en goed doorlopen dient te zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV

Tegen

CDA, SP, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, Respect Almere, AP/OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Meer acties betaalbaarheid

Lees verder

Motie Onderzoek alternatieve locaties seniorenwoningen Waterwijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer