Motie Onderzoek alter­na­tieve locaties seni­o­ren­wo­ningen Waterwijk


Agen­­dapunt Politieke Markt: Raads­­voorstel Bestem­­mingsplan Barra­­cu­­dastraat - Snoeks­traat (RV-121)

17 januari 2022

Motie nr: RG-17/2022
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 20 januari 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • er steeds meer groen in Almere verdwijnt;
  • er zeer veel weerstand is tegen de voorliggende locatie;
  • er in het raadsvoorstel gesproken wordt over alternatieve locaties,

van mening dat:

  • groen de belangrijkste kernkwaliteit van Almere is;
  • er andere, wellicht betere, locaties of oplossingen beschikbaar zijn in Waterwijk om aan de
  • veronderstelde behoefte voor seniorenwoningen te voldoen, waarvoor geen bomen vernietigd hoeven te worden;
  • mogelijke alternatieve mogelijkheden om te onderzoeken zijn (zonder uitputtend te zijn): bouwen op of boven parkeerplaatsten, complexen aan de Snoekstraat, Haaiplein of Walvisplein verhogen, lege stukken bij de Leeghwatersluis, de lege strook bij de Steurstraat,

draagt het college op:

  • een nieuw proces te starten voor een andere locatie voor de bouw van deze seniorenwoningen en alternatieven aan de Raad voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV

Tegen

CDA, SP, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, Respect Almere, AP/OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Beslissing vernietiging groen Barracuda-, Snoek- en Kreeftstraat uitstellen

Lees verder

Motie Beroof de buurt niet van groen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer