Bomenkap langs Wester­dreef is eeuwig zonde!


De Wester­dreef leeft!

1 oktober 2021

Dank voorzitter en nogmaals dank aan de insprekers en ook dank voor de vele steunbetuigingen die wij in de afgelopen dagen, maar ook in eerdere maanden, ontvangen hebben.

Een ingewikkeld onderwerp, met zeer ingewikkelde stukken er bij. Dat blijkt ook wel uit de verschillende bijdragen en verwarring.

De Westerdreef leeft! Letterlijk en figuurlijk. Zoveel is wel duidelijk. Het is de mooiste dreef van Almere. Het is een groen monument. Een levend icoon voor Almere. Het is een voorbeeld van hoe natuur en de stad vergaand kunnen integreren. Het noodzakelijk kwaad van een autoweg hand in hand met een echt groene invulling.

De Partij voor de Dieren is geschokt door het voorliggende voorstel van het college. Het voorstel om de gehele Noordelijke helft van deze iconische Westerdreef in één keer volledig kaal te slaan.

Wij snappen werkelijk waar niet hoe het college dit heeft kunnen opschrijven. Uit technische vragen en vragen van inwoners, is niet duidelijk geworden dat hier eerder ooit gevaar is geweest door spontaan omvallende bomen. Ook uit de onderzoeken blijkt geen acuut gevaar. Sterker nog, de gerenommeerde bomenexpert Kopinga stelt in zijn rapport: “Volgens de bosbouwkundige vuistregel voldoen alle bomen aan de criteria voor voldoende stabiliteit”.

Het acute gevaar lijkt dus behoorlijk te worden overdreven. Dit lijkt twee redenen te hebben. Één is een ordinaire: geld. College kiest voor de goedkoopste optie. Dit terwijl het snoeien i.p.v. kappen 22 en een half duizend euro kost. Kruimels op de totale Almeerse begroting. Eigenlijk bizar dat een raad zich met dit soort minieme bedragen moet bezig houden. Terwijl in de kamer hiernaast het over vele vele miljoenen aan overschrijdingen per keer gaat. Als we echt zouden kiezen voor een Growing Green City, zouden we het nooit kunnen hebben over de kap van 137, veelal gezonde, bomen.

De andere reden lijkt ingegeven door een soort enorme angst voor claims. Dit terwijl de onveiligheid zelf al discutabel is, laat staan de aansprakelijkheid. Bij extreme stormen zal altijd schade kunnen ontstaan. Dat hoort er helaas bij. We kunnen moeilijk preventief alle bomen maar gaan kappen. Dan zouden we wegen ook moeten verbieden, want dan maken we het mogelijk dat er auto’s rijden en die kunnen een ongeluk krijgen en dan is dat ook onze aansprakelijkheid als gemeente. Kom nou toch. Dit is nooit eerder een probleem geweest en wordt er nu als drogreden bij gezocht. Bovendien is er sprake van achterstallig onderhoud, dat is veel laakbaarder dan het niet kappen van bomen. Zorg dat dat op orde is en de risico’s op afgebroken takken etc is al veel kleiner. De kans dat een hele boom omvalt is nogal klein, ook gezien het ontbreken van eerdere gevallen. Volgens dhr Kopinga wordt de kans daarop ook met de jaren kleiner, omdat de bomen vooral nog in stamdikte groeien en niet in de hoogte, dus die verhouding wordt alleen maar gunstiger en veiliger.

Ook ecologisch zou een kaalslag in één keer desastreus zijn. De het groen van de dreef is nu een woon- en leefplaats van vele dieren. Die maken op deze manier geen schijn van kans. Het zal ecologisch voor maanden en jaren een ecologische ramp zijn.

Daarnaast getuigt dit voorstel ook weinig oog te hebben voor de klimaatcrisis waarin wij zitten. Anders haal je het ook niet in je hoofd om 137, veelal gezonde, bomen te kappen. Ja er worden bomen terug geplant hoor ik u denken. Maar die zijn nooit vergelijkbaar met 40 jarige bomen, in de bloei van hun leven. Niet qua ecologische waarde en ook niet qua ecosysteemdiensten, zoals tegengaan hittestress, waterberging en co2 en stikstof opname.
Bovendien hebben we om de klimaat crisis te lijf te gaan juist meer bomen nodig. Dus plant die vervangende bomen gewoon elders extra aan. Dan hebben we een echte win-win situatie. Behoud van de Westerdreef en meer bomen in totaliteit.

Als de bewoners, Groenlinks, de SP en de Partij voor de Dieren vorig jaar niet aan de bel hadden getrokken, dan waren deze bomen gewoon al gekapt. Zelfs de bomencommissie concludeerde daarna dat een goede onderbouwing van de kap ontbrak en nader onderzoek nodig was. Dit is wel een herkenbaar beeld, waarbij ook eerder bijna gezonde essen gekapt waren. Dit college lijkt gewoon veel en veel te snel naar de botte bijl te grijpen.

De conclusie zou na dit alles dan ook moeten zijn dat grootschalig kappen totaal onnodig en buitenproportioneel is. Wij hopen dat het college na vanavond tot hun zinnen komt en dit afgrijselijke voorstel intrekt en nooit meer met zo iets absurds naar de raad durft te komen. Laat zien dat Almere de inwoners, de ecologie en de klimaatcrisis serieus neemt. Kies voor een echt groene stad.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Participatie moet beter geregeld worden!

Lees verder

Maak Almere nu vuurwerkvrij, en niet pas over jaren!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer