Parti­ci­patie moet beter geregeld worden!


De inwoner van Almere verdient beter

1 oktober 2021

Voorzitter,

De burger verdient beter. We moeten bouwen aan het herstel van vertrouwen in de overheid. Dit waren de woorden van Mw. van Keulen, die bij de nationale ombudsman werkt tijdens de gesprekstafel hierover. En wij, de PvdD, zijn het daar helemaal mee eens!
De Partij voor de Dieren gelooft namelijk sterk in het meer, vaker en beter betrekken van burgers bij de ontwikkeling van hun stad. Wij zien Burgerparticipatie als wijkdemocratie.
Het is een aanvulling op de lokale democratie.

Echter, voorzitter, deze nota geeft weinig concrete handvatten voor inwoners om te weten wanneer en waarover zij mogen participeren. Sterker zelfs: de eerste 2 vragen in de uitvoeringsrichtlijn gaan over de vraag of participatie überhaupt wel mogelijk is qua onderwerp en beleidsruimte.
Dat is voor de Partij van de Dieren echt de omgekeerde wereld. De grondhouding moet juist zijn: ‘ja, want’.

De deskundigen hebben tijdens de gesprekstafel op 26 augustus goede suggesties voor verbeteringen gedaan.
Wij lichten de belangrijkste 3 eruit:
Als 1e: maak de nota concreter. Wat hebben inwoners nu nodig en geef hun instrumenten in handen om zo effectief mogelijk mee te praten. En vertel ook wat er met de uitkomsten gedaan gaat worden. Borg dat, zoals ze dat in Bodegraven hebben gedaan.
Als 2e: er is toezicht en monitoring van het proces nodig.
Als 3e: zorg voor een onafhankelijke scheidsrechter waar partijen terecht kunnen als het participatieproces misgaat.

Wat het 1e punt betreft: maak de nota concreter
De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat burgers niet alleen betrokken worden maar dat zij ook worden ondersteunt bij dat participatieproces. Niet elke burger is immers direct in staat om zijn/haar stem te laten horen! Biedt burgers trainingen aan (bv hoe ze ideeën naar voren kunnen brengen, hoe ze kunnen onderhandelen), zoek burgers met andere meningen actief op. Zorg ook dat inwoners echt impact hebben op de politieke agenda en besluitvorming, dit laatste is wederom een advies van mw. van Keulen vd nationale ombudsman. En maak duidelijk, zoals in Bodegraven, wat er met de uitkomsten gedaan gaat worden.
Hoe ziet de wethouder dit? Graag een reactie van de wethouder hierop.

Wat het 2e punt betreft: er is toezicht en monitoring van het proces nodig.
De Partij voor de Dieren steunt het voorstel van Burger Participatie Almere (BPA) om een onafhankelijke adviesraad participatie in te stellen. Bij het sociaal domein werkt zo’n adviesraad inmiddels prima. Zij geven gevraagd en ongevraagd adviezen en dat is zeer informatief voor de raad. Ook het idee om met een rapporteur vanuit de raad te werken vinden wij goed. Op deze manier houdt de raad zelf vinger aan de pols. Is de portefeuillehouder bereidt om dit te laten onderzoeken? Kan hij een toezegging hiervoor doen? Anders komen wij met een motie.

Wat het 3e punt betreft: een onafhankelijke scheidsrechter.
Waar kan de burger terecht als het participatieproces niet goed gaat? De positie van de burger is in deze nota nog niet goed genoeg geregeld. Wij zijn voorstander van een onafhankelijke toezichthouder die kijkt of het proces goed verloopt. Wij horen graag of de wethouder deze mening met ons deelt.

Tot zover, voorzitter.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Metropoolregio Amsterdam is een ondemocratisch concept

Lees verder

Bomenkap langs Westerdreef is eeuwig zonde!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer