Floriade: Doe wat het beste is voor Almere


4 juli 2022

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren handelt en heeft altijd gehandeld in het belang van de stad. Voor de korte termijn, maar zeker ook voor de lange termijn. Zo ook bij de Floriade. De Floriade moest antwoorden geven op grote uitdagingen voor de stad van de toekomst. Helaas moeten wij constateren, zoals al eerder, dat dat niet helemaal uit de verf gekomen is. Ja er ligt een mooi park nu, maar dit staat niet in verhouding tot het financieel drama waar de Floriade nu toch helaas, ondanks de waarschuwingen van andere partijen en wijzelf, op uitgelopen is.

Wij hebben altijd constructief kritisch oppositie gevoerd en ook altijd gehamerd op realisme. Maar zelfs wij hadden deze lage bezoekersaantallen niet durven voorspellen.

Onze inzet is altijd geweest de kosten voor de Almeerders zo laag mogelijk te houden. Dat hield altijd in: geen extra geld erbij.

Dat is nu ook niet de vraag die voor ligt. We moeten simpelweg van de accountant het te lijden verlies nu al afboeken in de jaarrekening van 2021. Financieel maakt het niks uit of we dat nu doen, of bij de jaarrekening van 2022. Die 34 miljoen krijgen we sowieso nooit meer terug. Nu moeten we vooral de schade beperkt houden en zorgen dat het niet veel meer wordt.

Wij willen van het college horen hoe ze ervoor gaat zorgen dat de Almeerders nog iets positiefs gaan merken van de Floriade. Bijvoorbeeld dagkaartjes tegen kostprijs voor Almeerders. Of zoals de ChristenUnie voorstelde familie tickets. Daarmee kunnen we de bezoekersaantallen nog wat opkrikken, welke dan zorgen voor positieve mond tot mond reclame en ook nog de lokale ondernemers wat oplevert via horeca etc. Dat is wel het minste wat we terug kunnen doen voor de Almeerders.

Gratis parkeren zijn wij overigens minder enthousiast over, naast de zorgen over de bootjes, stimuleert dat ook niet bepaald het maken van duurzame keuzes.

Ook willen wij van het college horen hoe zij het makkelijker gaan maken om de Floriade te bezoeken. Wij hebben altijd al de ongebruikte weerwaterbrug aangekaart, welke ons een doorn in ons oog is. Nog steeds zien wij regelmatig berichten van mensen die voor een gesloten poort staan.

Nu grote bezoekersstromen uitblijven, zien wij geen argumenten meer om de ingang bij de Steiger en bij de weerwaterbrug gesloten te houden. Zet er een poortje neer voor mensen met een pas en vooraf gekochte kaarten. Hiermee kunnen we de Floriade letterlijk dichter bij de Almeerders brengen.

Voorzitter en dan het voorstel zelf. Het is wel redelijk schokkend om te zien dat het college en/of de BV niks geleerd lijken te hebben van de tegenvallende bezoekersaantallen en resultaten. Zij gaan gewoon door met whisfull thinking en uit van een totaal onrealistisch scenario, waarin op wonderbaarlijke wijze er toch nog een flinke stijging van het aantal bezoekers zal gaan plaatsvinden. Het risico dat het uitkomt op een meer realistisch scenario wordt voor maar 60% afgeboekt. Deze manier van risico berekening hebben wij altijd al ter discussie gesteld en daar hebben wij helaas ook steeds gelijk in gekregen. Waarom blijft het college dit doen? Na al deze misrekeningen zouden we nu wel beter moeten weten en realistisch en verantwoord handelen.

Blijkbaar gaat het college eindelijk toch luisteren, zij het wat laat, en heeft het college zojuist aan begin van deze vergadering aangegeven toch uit te gaan van 820 duizend, maar zelfs dat is wellicht nog te optimistisch en is uitgaan van 680 duizend wellicht pas een echt verantwoorde raming.

Het college heeft verantwoordelijkheid genomen en dat respecteren wij zeer. Maar zij zijn niet de enige verantwoordelijken. De oud verantwoordelijk wethouders kunnen wij helaas hier niet meer op aanspreken. Maar wat is de rol van de Raad van Commissarissen? Is het niet hun taak om namens de gemeente toezicht te houden? Zagen zij dit niet aankomen? En wat hebben zij gedaan om bij te sturen? En hoe zit het met de directie van de BV? Die de aantallen eerder bevredigend noemde en bij de opening, toen het park nog alles behalve af was, zelfs riep over 3 miljoen bezoekers? Gaan zij dit tij keren? Hoe kijkt het college naar de rol van deze twee partijen?

Voorzitter, we hebben dus nog een hoop vragen, die zullen eerst beantwoord moeten worden. Daarna zullen wij als Partij voor de Dieren de balans opmaken en, zoals altijd, afwegen wat het beste voor de stad is.

Interessant voor jou

Bijdrage Overweeg alternatief plan om op andere plekken extra huizen toe te voegen en behoud Pampushout

Lees verder

De diervriendelijkste begroting tot nu toe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer