Bijdrage Overweeg alter­natief plan om op andere plekken extra huizen toe te voegen en behoud Pampushout


22 april 2022

Voorzitter,

Dank aan de indieners uiteraard. Er wordt weleens gezegd dat de democratie dood is, maar ik val bij mijn eerste bespreking met mijn neus in de boter, dat jullie de tijd en energie in dit voorstel hebben gestoken. Er wordt door jullie niet akkoord gegaan met de plannen voor Pampushout die alleen naar de korte termijn kijken. Jullie vinden Pampushout belangen en met jullie meer dan 2000 mensen. Dat betekent wat.

Jullie waarderen Pampushout voor de rust en ontspanning die het jullie geeft maar ook voor de schone lucht in het versteende Almere Poort en een beetje beschutting tegen de steeds hetere zomers. Daarnaast hebben jullie vast ook het belang van de dieren in jullie achterhoofd bij deze plannen. Zoals jullie, mederaadsleden, ook wel weten wonen er veel dieren in Pampushout. Ree├źn, vleermuizen, buizerds, van alles.

Dus de Partij voor de Dieren is het helemaal met jullie eens dat het waanzin zou zijn om een bos te kappen om over een paar jaar een nieuw bos te gaan planten, een paar honderd meter verderop.

Nogmaals complimenten dat jullie de tijd hebben genomen om te komen met een creatieve oplossing.

Wij zijn er natuurlijk sowieso voor om dit plan mee te nemen in de variantenanalyse die naar ons toekomst in het najaar. Hierbij de vraag aan de portefeuillehouder of toegezegd kan worden dat dit meegenomen wordt. Dat kan wat ons betreft op de voorgestelde locaties maar als er nog andere mogelijkheden zijn om extra woningen te bouwen, is dat ook goed.

Ik wil graag afsluiten met de oproep aan iedereen om een open geest te houden bij het kijken naar dit plan en te kijken naar mogelijkheden om Pampushout te behouden. Dankuwel.