Bijdrage Bespreking dieren­welzijn


14 januari 2022

Voorzitter,

Vanavond is een belangrijke avond. We praten over dieren en over het welzijn van dieren en wat daarvoor nodig is.

En, we heten niet voor niks de Partij voor de Dieren, zoals u weet staan bij ons dieren en dierenwelzijn met stip op nummer 1!

Voorzitter, de Partij voor de Dieren streeft naar een zo diervriendelijk Almere en dit nieuwe plan over dierenwelzijn dat we vanavond bespreken is hierbij erg belangrijk.

Wij maken ons sterk voor alle dieren in Almere en vinden dat dit natuurlijk ook in dit beleidsplan naar voren komen. De grote vraag is of dat zo ook is… ?

En om hier maar meteen ook antwoord op die vraag te geven: Ja en Nee.

Laat ik beginnen met ja:

Ja, Almere heeft beleid over dierenwelzijn dat verder gaat dan haar wettelijke taken.

Ja, Almere communiceert actief over dierenwelzijn naar haar stad toe en daar zijn wij erg blij mee.

Ja, de wildopvang-organisaties krijgen nu meerjarige contracten i.p.v. jaarlijkse subsidies wat veel meer zekerheid biedt.

En Ja, er gaat ook meer geld naar de wildopvang toe en hoe meer hoe beter natuurlijk. En de Partij voor de Dieren is blij me de voortrekkersrol hierin dat Almere inneemt. Goed voorbeeld doet vaak goed volgen.

En dan voorzitter, moet ik helaas constateren dat er ook zaken niet goed zijn. Diezelfde vraag van zonet beantwoorden we dus ook met een NEE.

Nee, want vele dierenwelzijnsonderwerpen worden helaas niet in deze nieuwe nota genoemd.

Wij missen belangrijke zaken zoals het hengelen en vissenwelzijn,

Wij missen belangrijke zaken zoals een diervriendelijk beheer op de kinderboerderijen,

Wij missen belangrijke zaken zoals een verbod op jacht op Almeerse bodem,

En wij missen belangrijke zaken zoals een verbod op de verkoop van dieren in tuincentra.

Dit lijstje kan nog langer, maar dan heeft u een idee wat er in een dierenwelzijnsnota opgenomen zou kunnen worden.

Kortom, het is jammer te zien dat het college zich alleen beperkt tot dieren in nood en dat zij niet opkomt voor alle dieren in Almere. Voorzitter, en dat is op zijn minst erg vreemd te noemen. Als we een mensen-welzijnsnota opstellen en hierin alleen voor de mensen in nood gaan kiezen, dan zouden we dat raar vinden, waarom doen we het dan wel bij de dieren?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren verwacht een veel breder dierenwelzijnsbeleid dat voor alle dieren geldt! En is dat dan iets dat gek is of onmogelijk? Nou NEE, want er zijn ook gemeenten die dat dus wél doen en een hierin een voortrekkersrol pakken. Bijvoorbeeld Den Haag, zij borgen wel meer onderwerpen zoals dierenmishandeling en huiselijk geweld, doen jaarlijkse rapportages, hebben een statement over bont, over voedsel en ga zo maar door.

Het kan dus wél dus waarom doet Almere dit dan niet? Nou voorzitter, om ook op die vraag maar zelf antwoord te geven er is simpelweg te weinig menskracht op het stadhuis hiervoor beschikbaar. Dat is glashelder uit de evaluatie naar voren gekomen. Uit de 2000 ambtenaren hebben we nu een halve ambtenaar op dierenwelzijn. Het heeft dus mét keuzes te maken en de Partij voor de Dieren wil graag dat er een positieve keuze gemaakt gaan worden voor meer dierenwelzijn voor alle dieren en dus ook voor meer menskracht.

We verbazen ons dan ook over de huidige keuzes en vinden dat er extra budget moet komen. Het gesprek hierover is al met de wethouder gevoerd, maar wij kunnen het antwoord: “met een klein team, kunnen we maar klein inzetten” helaas niet accepteren. Wij gaan een voorstel indienen.

Voorzitter,
Als Almere echt een hart voor dieren heeft dan moet Almere er ook echt meer werk van maken. Alleen zo maken we Almere diervriendelijker! En zo gaan we richting de Diervriendelijkste stad van Nederland, zullen we met elkaar dit proberen in 2024 te gaan realiseren?
Wij willen dan ook graag vinger aan de pols houden en komen met een voorstel zodat er vaker tussentijdse evaluaties worden gehouden. We horen graag hoe de portefeuillehouder hierin staat en of zij wellicht bereid is tot een toezegging hierin?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Bouwplannen in het bos in Waterwijk - Barracudastraat/Snoekstraat/Kreeftstraat

Lees verder

Bijdrage Overweeg alternatief plan om op andere plekken extra huizen toe te voegen en behoud Pampushout

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer