De dier­vrien­de­lijkste begroting tot nu toe


Marjolijn Veenstra in de Algemene Beschou­wingen

18 oktober 2022

Voorzitter,

Het is vandaag een bijzondere avond, ook voor mij persoonlijk.

We bespreken de allereerste begroting van het Coalitieakkoord `Bouwen aan een gezonde toekomst`.

Zoals u wellicht weet, en zo niet, dan weet u het dan nu, ben ik dierkundig ingenieur. Ik ben dan ook bijzonder trots en blij dat we meer gaan doen voor: de bescherming van de dieren, de bescherming van de natuur én de bescherming van het milieu.

Gandhi zei:

The greatness of a nation can be judged by the way its animals are treated. Gandhi zei ook dat de toekomst afhangt van wat je nu aan het doen bent.

Dus, wat gaan we nu doen?

We gaan werken aan schonere lucht, aan betere biodiversiteit, aan betere ecologische verbindingen en dat is goed voor mens, dier én natuur.

En, voorzitter, deze begroting is groener dan we ooit hebben gezien en dat is ook echt hard nodig!

Want voorzitter, gezien deze begroting is het natuurlijk logisch dat men zich zorgen maakt over het interen op de financiële reserves, hoezeer dat ook begrijpelijk is, maakt de Partij voor de Dieren zich echt zorgen over het interen op onze ecologische reserves en de reserves van de toekomstige generaties.

Het start dan ook met een nieuw perspectief en een andere kijk op de economie.

Ik wil het kort hebben over de Donut Economie.

Want het gaat al veel te lang alleen maar over groei, groei en nog eens groei. Oneindige groei waarbij er zoveel mogelijk wordt geproduceerd en verkocht.

Alleen, voorzitter, dat is géén gezonde groei en geeft geen gezonde toekomst.

De Donuteconomie verbindt welzijn van mensen met het welzijn van de planeet. U gaat hier nog meer vanuit de Partij voor de Dieren over horen, die belofte staat.

De Partij voor de Dieren is blij met ons ecologisch maaibeleid omdat dit zo belangrijk is voor onze biodiversiteit en de insecten.

En wist u: ecologisch maaien bespaart uiteindelijk geld!

Voorzitter, wij zijn zeer tevreden met de gefaseerde aanpak bij de essentaksterfte. Niet alle essen met deze ziekte worden nu gelijk gekapt maar er wordt beter gekeken welke bomen nog langer kunnen blijven staan. We kunnen immers elke boom goed gebruiken.

Daarom het volgende voorzitter: In 2017 was Almere intensief betrokken bij de ontwikkeling van de I-tree, een methodiek waarbij de groene baten van onze bomen inzichtelijk worden. De Partij voor de Dieren wil graag vaart maken met de implementatie van de I-tree zodat de bomen in Almere, eindelijk, op waarde kunnen worden geschat. Voorzitter, graag een reactie van het college en wij overwegen een motie op dit onderwerp.

Voorzitter,

Bouwen aan een groene, gezonde, duurzame én diervriendelijk stad, dat is waar de Partij voor de Dieren voor staat. We zijn erg blij met de extra investering in de schooltuintjes en de kleine speeltuintjes. Groen doen en veilig buiten spelen kan immers niet vroeg genoeg beginnen.

Dierenwelzijn heeft nu voor het eerst een apart programma in deze begroting. Dat is écht goed nieuws voor het welzijn van onze dieren. Een voorbeeld is dat we de Almeerse minima gaan helpen bij de dierenartskosten voor hun geliefde huisdieren.

En verder, voorzitter, gunnen wij het dierenasiel een veilige en gezonde locatie, die hard nodig is vanwege de zorg die ze hebben voor de dieren. Wij hopen op een structurele oplossing voor een nieuw gebouw voor het dierenasiel. Hierover staat nu nog niets in deze begroting, maar we kijken ernaar uit wanneer dit onderwerp naar de raad komt.

Voorzitter, ik kan nog veel meer over dierenwelzijn vertellen maar dan staan we hier over een uur nog. Als het gaat om dieren, hebben zij immers maar bar weinig rechten, maar alle recht om hier te zijn.

Voorzitter, dan maak ik graag nog even een bruggetje van de ene donut (weet u nog?) naar de andere donut (zoals de Dunkin Donut).

In onze gesprekstafel van vorige week is duidelijk naar voren gekomen dat voor veel mensen een gezonde keuze in voedsel moeilijk is.

Daarom introduceer ik de babygroentetas. De PvdD komt met een motie om dit mogelijk te maken.

Gelukkig is in het coalitieakkoord afgesproken dat de gemeente een voorbeeldfunctie wil zijn en dat plantaardig eten gestimuleerd zal worden. Binnen de gemeente zal het aanbod dan voor de helft plantaardig zijn. College, kunnen we ervan uitgaan dat dit begin 2023 gerealiseerd is?

Dan, voorzitter, een onderwerp dat ons allen zorgen baart. Energiearmoede. Steeds meer Nederlanders krijgen hiermee te maken. Gelukkig biedt de begroting ook hierin structurele oplossingen voor overstap naar duurzame bronnen en isolatie.

Ik kom bijna bij een afronding voorzitter, maar wil nog een paar punten over zorg aankaarten.

We maken ons zorgen over de bezuinigingen bij de Wmo en Jeugdhulp. Wij houden dan ook graag vinger aan de pols.

Dan de herindicering bij de Wmo. Weer worden alle dossiers opnieuw bekeken en dat geeft zoveel onrust en soms zelfs paniek bij mensen die vaak al zo kwetsbaar zijn. En daarnaast kost het ook nog eens een half miljoen euro.

De Partij voor de Dieren vraagt daarom om voorzichtigheid, voorzitter. Is het mogelijk om bij mensen met stabiele chronische problemen of beperkingen hen nu de rust te gunnen van een indicatie met een minimale looptijd van bijvoorbeeld 10 jaar, liefst langer. Cliënten vanuit het G-Panel hebben dit immers al zo vaak gevraagd. Graag een reactie van het college.

Ons laatste punt gaat over de schakelteams voorzitter,

De schakelteams GGZ hebben zich inmiddels luid en duidelijk bewezen en tot aan vandaag is hun voortbestaan onzeker. De Partij voor de Dieren maakt zich hier zorgen over en heeft in het voorjaar al schriftelijke vragen gesteld. Wij staan achter deze schakelteams en zullen samen met de PvdA een motie indienen.