Laad­lan­taarns


Een laadpaal en straat­lan­taarn in een!

Indiendatum: 23 dec. 2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Is het college bekend met de innovatie ‘laadlantaarns’, een uitvinding waarin het oplaadpunt voor een elektrische auto in een lantaarnpaal langs een parkeerplaats is geplaatst?
  2. Is het college op de hoogte van de inzet en het voornemen van de gemeente Arnhem en vele andere gemeenten om n.a.v. een succesvolle pilot, nieuwe wijken volledig te voorzien van laadlantaarns?
  3. Eind 2020 gaf de portefeuillehouder tijdens de bespreking van het Beleidskader Laadinfrastructuur aan dat er over een tijdje geen structureel geld meer beschikbaar is voor de aanleg van laadpalen als deze worden aangevraagd door bewoners. De Partij voor de Dieren vindt dit zorgelijk in het licht van de ambitie om inwoners te ondersteunen in de overstap op elektrisch rijden. Is het college dit met ons eens en kan het college een update geven over de status van dit probleem?
  4. Is het college bereid de veel goedkoper en massaler te realiseren laadlantaarns te overwegen, onder andere in oplossing voor het probleem genoemd in vraag 3?
    Zo ja, hoe zal de raad geïnformeerd worden over de mogelijkheden die het college ziet voor de aanleg van laadlantaarns in nieuwe wijken en bestaande wijken?
    Zo nee, waarom niet?
  5. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden zonder te verwijzen naar beantwoording van andere vragen?

Indiendatum: 23 dec. 2021
Antwoorddatum: 18 jan. 2022

1. Is het college bekend met de innovatie ‘laadlantaarns’, een uitvinding waarin het oplaadpunt voor een elektrische auto in een lantaarnpaal langs een parkeerplaats is geplaatst?

Ja, wij zijn bekend met deze innovatie.

2. Is het college op de hoogte van de inzet en het voornemen van de gemeente Arnhem en vele andere gemeenten om n.a.v. een succesvolle pilot, nieuwe wijken volledig te voorzien van laadlantaarns?

Ja, wij hebben vernomen dat Arnhem (en ook andere gemeenten) hiermee experimenteert en dit in nieuwbouwwijken wil gaan toepassen.

3. Eind 2020 gaf de portefeuillehouder tijdens de bespreking van het Beleidskader Laadinfrastructuur aan dat er over een tijdje geen structureel geld meer beschikbaar is voor de aanleg van laadpalen als deze worden aangevraagd door bewoners. De Partij voor de Dieren vindt dit zorgelijk in het licht van de ambitie om inwoners te ondersteunen in de overstap op elektrisch rijden. Is het college dit met ons eens en kan het college een update geven over de status van dit probleem?

Het klopt dat er vanaf 2023 geen structurele middelen zijn begroot voor de realisatie van openbare laadinfrastructuur. Momenteel zien wij een grote toename in het aantal aanvragen en plaatsing van openbare laadpunten. Wij kunnen ons voorstellen dat raad en college in de nieuwe bestuursperiode stil staan bij de vraag of en hoe deze financiering voor de toekomstige jaren wordt geregeld.

4. Is het college bereid de veel goedkoper en massaler te realiseren laadlantaarns te overwegen, onder andere als oplossing voor het probleem genoemd in vraag 3? Zo ja, hoe zal de raad geïnformeerd worden over de mogelijkheden die het college ziet voor de aanleg van laadlantaarns in nieuwe wijken en bestaande wijken? Zo nee, waarom niet?

Wij overwegen dit momenteel niet, omdat op dit moment de laadlantaarns niet goedkoper en efficiënter geplaatst kunnen worden dan de huidige laadinfrastructuur. De gemeente Arnhem heeft aanvullend 485.000 euro beschikbaar gesteld om dit mogelijk te maken. Dit komt onder andere door de meerkosten wanneer het ontwerp en de netaansluiting van een bestaande lantaarnpaal aangepast moet worden voor omvorming naar een laadlantaarn. Het ontwerp met complexere technologie maakt de lader een stuk duurder en ook de voorbereidingskosten voor de plaatsing van een combipaal zijn hoger. Daarbij is vanuit het Rijk besloten dat de uitrol van laadinfrastructuur via samenwerkingsregio’s gaat. Almere behoort tot de samenwerkingsregio MRA-e. Bijkomend voordeel is dat gemeenten via de MRA-e aanbesteding nu kostenefficiënt werken door samen grotere aantallen laadpalen af te nemen. Dat is bij een combipaal lang niet altijd mogelijk. Tot slot staan niet alle lantaarnpalen direct aan de (openbare) parkeervakken in Almere, waarmee de straatlantaarn geen volledig alternatief is voor de openbare laadpunten zoals wij deze nu plaatsen in de bestaande stad.

5. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden zonder te verwijzen naar beantwoording van andere vragen?

Zie het antwoord op vraag 1 tot en met 4.