Behoud het groen in de Barra­cu­dastraat


Stel de bouw­plannen op z'n minst uit

25 januari 2022

Bouwen in het groen is altijd een slecht idee, maar zeker als er niet eens goed onderbouwd kan worden waarom het 'nodig' zou zijn en als inwoners veel te slecht worden betrokken. Dat is het geval bij de bouwplannen in een bosperceel aan de Barracua-, Snoek- en Kreeftstraat. Daarom heeft de Partij voor de Dieren een aantal voorstellen ingediend om het groen te redden en de inwoners niet over te slaan! Op donderdag 27 januari wordt er gestemd.

Motie Beslissing vernietiging groen Barracuda-, Snoek- en Kreeftstraat uitstellen

Motie Onderzoek alternatieve locaties seniorenwoningen Waterwijk

Motie Beroof de buurt niet van groen

Motie Onderzoek noodzaak seniorenwoningen Waterwijk

Motie Betrek bewoners en geef ze invloed bij definitieve inrichting

Motie Een groene leefomgeving voor mens en dier

Lees en beluister ook de bijdrage van raadslid Jesse Luijendijk bij dit onderwerp!

Gerelateerd nieuws

Behoud Pampushout!

De Partij voor de Dieren heeft afgelopen zaterdagmiddag, samen met heel veel inwoners, actie gevoerd voor het behoud van h...

Lees verder

Presentatie verkiezingsprogramma #GR22

PvdD Almere presenteert verkiezingsprogramma Almere – De Partij voor de Dieren in Almere presenteert het lokale verkiezingsp...

Lees verder