Kabelbaan op diesel­ge­ne­rator


Floriade wordt steeds grijzer

Indiendatum: 22 jun. 2021

Deze vragen heeft de Partij voor de Dieren samen met NIDA Almere ingediend.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college bekend met het nieuwsitem, kabelbaan op ‘groen’ Floriade draait op dieselgenerator?

2. Hoe kwam dit bericht op u over?

3. Kan het college aangeven sinds wanneer ze op de hoogte is van het feit dat er tot op heden voor de kabelbaan als onderdeel van de Floriade Expo 2022 gebruik wordt gemaakt van een dieselaggregaat?

4. Waarom moet de kabelbaan op dieselgenerator draaien en niet op (duurzame) elektrische stroom?

5. Is het college met de vragenstellers eens dat het voor de beeldvorming van de Floriade Expo 2022 op z'n zachtst gezegd ongunstig is om deze kabelbaan, een van de visitekaartjes van het evenement, zo niet-duurzaam uit te voeren? Zo nee, waarom niet?

6. In het artikel van Omroep Flevoland is te lezen dat de bedoeling is om de kabelbaan binnenkort alsnog op het vaste elektriciteitsnet te laten aansluiten. Wanneer zal dit gebeuren?

7. Zal dit dan ook groene stroom zijn? Zo ja wat voor groene stroom en hoe is dit gegarandeerd? Zo nee, waarom niet?

8. Deelt het college de mening van de vragenstellers dat de vergelijking die door de Floriade BV is gemaakt met een tram of een bus nergens op slaat en dat de ambitie altijd moet zijn om voor 0% CO2-productie te gaan? Zo nee, waarom niet?

9. Deelt het college het oordeel van de vragenstellers dat gebruikmaken van een dieselgenerator op het Floriadeterrein in strijd is met de ambities en doelstellingen van de Floriade Expo 2022 op het gebied van duurzaamheid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u eraan doen om dit recht te zetten?

Toelichting:

Naar aanleiding van het nieuwsitem op Omroep Flevoland d.d. 21 juni 2021, kabelbaan op ‘groen’ Floriade draait op dieselgenerator, willen NIDA Almere en de Partij voor de Dieren weten hoe het college dit bericht ontvangen heeft.
NIDA Almere en de Partij voor de Dieren hebben geen woorden voor het feit dat de kabelbaan op diesel draait. Ook is het onbegrijpelijk dat de Floriade BV een vergelijking maakt over CO2-productie door een tram of een bus. Het staat vast dat de kabelbaan op dieselgenerator draait en dit vinden we al erg genoegd, ongeacht percentage CO2-uitstoot.

Indiendatum: 22 jun. 2021
Antwoorddatum: 6 jul. 2021

Deze vragen heeft de Partij voor de Dieren samen met NIDA Almere ingediend.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college bekend met het nieuwsitem, kabelbaan op ‘groen’ Floriade draait op dieselgenerator?

Ja.

2. Hoe kwam dit bericht op u over?

Zie ons antwoord op vraag 4.

3. Kan het college aangeven sinds wanneer ze op de hoogte is van het feit dat er tot op heden voor de kabelbaan als onderdeel van de Floriade Expo 2022 gebruik wordt gemaakt van een dieselaggregaat?

Sinds de verschijning van dit nieuwsitem.

4. Waarom moet de kabelbaan op dieselgenerator draaien en niet op (duurzame) elektrische stroom?

Wij hebben van de Floriade Almere 2022 BV begrepen dat alleen in de bouwfase en het proefdraaien tijdens de testfase gebruik wordt gemaakt van een dieselaggregaat die stroom produceert voor de elektrische aandrijving van de kabelbaan. Wij hebben begrepen dat dit noodzakelijk is, omdat het belangrijk is om op verschillend vermogen proef te draaien en daarvoor is de aansluiting op het elektriciteitsnet minder geschikt. Wanneer de kabelbaan in gebruik wordt genomen, zal dit op het elektriciteitsnetwerk zijn. De Floriade BV is voornemens om voor de Floriade Expo groene stroom af te nemen.

5. Is het college met de vragenstellers eens dat het voor de beeldvorming van de Floriade Expo 2022 op z'n zachtst gezegd ongunstig is om deze kabelbaan, een van de visitekaartjes van het evenement, zo niet-duurzaam uit te voeren? Zo nee, waarom niet?

Nee. Zie ons antwoord op vraag 4.

6. In het artikel van Omroep Flevoland is te lezen dat de bedoeling is om de kabelbaan binnenkort alsnog op het vaste elektriciteitsnet te laten aansluiten. Wanneer zal dit gebeuren?

Wij hebben begrepen dat dit binnenkort zal zijn, als het testen is afgerond.

7. Zal dit dan ook groene stroom zijn? Zo ja wat voor groene stroom en hoe is dit gegarandeerd? Zo nee, waarom niet?

Ja. De Floriade Almere 2022 BV heeft aangegeven momenteel te verkennen welke vorm van groene stroom er kan worden afgenomen. Groene stroom is in Nederland in de regel als zodanig gecertificeerd.

8. Deelt het college de mening van de vragenstellers dat de vergelijking die door de Floriade BV is gemaakt met een tram of een bus nergens op slaat en dat de ambitie altijd moet zijn om voor 0% CO2-productie te gaan? Zo nee, waarom niet?

Nee. In de vergelijking waaraan u refereert baseert de Floriade BV zich op
informatie van de firma Doppelmayr. Zie https://www.doppelmayr.com/applications/urban/urban-brochure/. De kabelbaan is zodanig ontworpen (bergomgeving) dat hij bij het omlaag gaan stroom genereert die voor het omhoog gaan weer wordt gebruikt. In het vlakke Nederland ligt dat waarschijnlijk anders, vandaar dat wordt getest onder welke condities de kabelbaan in Nederland zo optimaal mogelijk in gebruik genomen kan worden. Wanneer de kabelbaan in gebruik wordt genomen zal dit op het elektriciteitsnetwerk zijn, waardoor er tijdens het gebruik geen sprake zal zijn van CO2-uitstoot. Het produceren van de kabelbaan kan, net als de productie van andere goederen, nog niet gerealiseerd worden zonder de productie van CO2.

9. Deelt het college het oordeel van de vragenstellers dat gebruikmaken van een dieselgenerator op het Floriadeterrein in strijd is met de ambities en doelstellingen van de Floriade Expo 2022 op het gebied van duurzaamheid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u eraan doen om dit recht te zetten?

Wij vinden het gebruik van dieselgeneratoren niet wenselijk en hebben dit standpunt meermaals aan alle betrokkenen bij de Floriade Expo kenbaar gemaakt. Tegelijkertijd snappen wij dat er soms geen alternatieven zijn voor een specifiek proces.

Toelichting partijen:

Naar aanleiding van het nieuwsitem op Omroep Flevoland d.d. 21 juni 2021, kabelbaan op ‘groen’ Floriade draait op dieselgenerator, willen NIDA Almere en de Partij voor de Dieren weten hoe het college dit bericht ontvangen heeft.
NIDA Almere en de Partij voor de Dieren hebben geen woorden voor het feit dat de kabelbaan op diesel draait. Ook is het onbegrijpelijk dat de Floriade BV een vergelijking maakt over CO2-productie door een tram of een bus. Het staat vast dat de kabelbaan op dieselgenerator draait en dit vinden we al erg genoegd, ongeacht percentage CO2-uitstoot.