Zorgen om dierenacts in circussen


Dieren horen niet thuis in een circus!

Indiendatum: 10 jun. 2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Wat is het standpunt van het college met betrekking tot de inzet van dieren tijdens evenementen?

2. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat dieren niet gebruikt zouden moeten worden ter vermaak van mensen? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, waarom niet?

3. Hanteert het college een actief uitnodigingsbeleid voor circussen? En zo ja, is dit een actief uitnodigingsbeleid aan circussen zonder dieren(leed) en kunt u aangeven wat het beleid oplevert?

4. Gaat het college voorafgaand aan de vergunningsverlening voor een circus met dierenacts in gesprek met het circus om het dierenwelzijn te bespreken en te wijzen op dierenwelzijn? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bekend met het kerstcircus Almere en kan het college aangeven welke dierenacts er zullen plaatsvinden?

6. Kan het college aangeven voor hoeveel jaar het meerjarig contract is getekend met dit circus?

7. De Partij voor de Dieren vindt dat het verplicht gesteld moet worden voor circussen om in de aanvraag voor een evenementenvergunning te vermelden dat zij dieren gebruiken (ook welke diersoorten). Is het college bereid om bij de herziening van het evenementenbeleid te onderzoeken of en hoe dierenwelzijn een toetsingselement kan worden bij de vergunningsverlening? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, waarom niet?

8. Kan het college aangeven wat zij kunnen doen om dieren(leed) de (circus)tent uit te krijgen?

9. Optredens met dieren geven een verkeerd voorbeeld aan het publiek over de omgang met dieren en de intrinsieke waarde van dieren (dieren leven niet voor menselijk vermaak). Is het college bereid de mogelijkheden te onderzoeken voor het instellen van een voorkeursbeleid voor circussen zonder dieren? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, waarom niet?

10. Is het college van mening dat dieren gebruiken ter vermaak van mensen niet past in de zojuist aangenomen Wet Dieren, waarin natuurlijk gedrag leidend moet worden, en dat dit voor in een circus gehouden dieren praktisch onmogelijk is? En kan het college vooruitlopend op de invoering van de Wet Dieren circussen met dieren hierop wijzen en dan per 1 januari 2023 geen circussen meer toestaan met dieren? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

De Partij voor de Dieren heeft het nieuws vernomen dat er aan het eind van dit jaar een kerstcircus naar Almere Buiten komt, waar ook dieren worden ingezet als circusacts, zoals een hondenshow en een act met een paardenfluisteraar. Hiervoor is zelfs een meerjarige vergunning voor afgegeven. Sinds enige tijd is er een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen en als het aan de Partij voor de Dieren ligt wordt het gebruik van alle dieren in circussen gestopt, daar veel van de argumentatie die voor wilde dieren opgaat, ook geldt voor gedomesticeerde dieren. Geen enkel dier hoort thuis in een circus.