Jaar­over­zicht 2023


28 december 2023

2023 is een propvol jaar geweest voor de Partij voor de Dieren Almere! De raadsleden en fractieassistenten dienden in totaal tientallen vragen en verbetervoorstellen (moties én amendementen) in, en onze wethouder Jesse Luijendijk zette zich voor en achter de schermen met hart en ziel in voor een diervriendelijke stad.

Hieronder zetten we nog eens de hoogtepunten van het politieke jaar 2023 op een rijtje.

Dierenwelzijn

Actie illegale puppyhandel
Uit onderzoek van House of Animals bleek dit jaar dat er Pomeriaanse puppies illegaal worden verkocht in onze stad. Deze puppies komen uit bijvoorbeeld Bulgarije. Illegale puppyhandel komt vaak neer op dierenleed, want de puppies lopen ziekten op, ze worden veel te vroeg bij de moeder weggehaald en moeten een zeer stressvol transport ondergaan. Daarom heeft de Partij voor de Dieren zich aangesloten bij de actie van House of Animals, en gelukkig met succes.

18 september 2023: Omroep Flevoland – 'Illegale puppy-handel in Almere', dierenorganisaties willen snel actie

19 oktober 2023: Omroep Flevoland – Illegale puppyhandelaar in Almere last onder dwangsom opgelegd

Aandacht voor in vrijheid levende dieren
In 2023 hebben we veel aandacht gehad voor in vrijheid levende dieren. Raadslid Marjolijn Veenstra werd door Omroep Flevoland geïnteviewd om de jacht op dieren aan de kaak te stellen. Ook stelden we schriftelijke vragen over de bescherming van wilde dieren in de stad.

Bescherming van (wilde) dieren

22 mei 2023: Omroep Almere – PvdD maakt zich zorgen om bescherming wilde dieren in Almere

13 oktober 2023: Omroep Flevoland – Het jachtseizoen begint weer - interview met Marjolijn Veenstra

Vragen over diervriendelijke kinderboerderijen

Op kinderboerderijen kunnen dieren vaak niet hun natuurlijke gedrag vertonen. Ook worden de dieren vaak geslacht als ze zogenaamd niet schattig genoeg meer zijn, en er wordt elk jaar gefokt met de dieren. Dat past volgens de Partij voor de Dieren niet in een diervriendelijke stad, en daarom hebben we ook afgesproken in het coalitieakkoord dat we willen dat kinderboerderijen een keurmerk voor diervriendelijkheid krijgen. We vroegen dit jaar aan de wethouder hoe het met die afspraak stond.

Diervriendelijke kinderboerderijen

Vragen over diervriendelijk wespenbeleid

Wespen hebben een slechte reputatie als vervelende insecten. Onterecht, want van de meeste soorten wespen heb je helemaal nooit last, én ze zijn ontzettend belangrijk voor de natuur. De hoogste tijd voor de Partij voor de Dieren om daar aandacht voor te vragen:

Diervriendelijk wespenbeleid

Hengelen in Almere

Dit jaar bleek dat de hengelsportvereniging in Almere zelf mag zorgen voor handhaving, of hengelaars zich wel aan de regels houden. Wat de Partij voor de Dieren betreft wordt er zo snel mogelijk helemaal gestopt met het ondiervriendelijke hengelen, maar hengelaars moeten zich op z’n minst aan de regels houden qua vervuiling en extra dierenleed. Dat de hengelsportvereniging z'n eigen leden mag handhaven, is een gevalletje 'slager keurt z'n eigen vlees'... Daar stelden we vragen over:

Hengelen in Almere

Ja/Ja-sticker

De Ja/Ja-sticker: eindelijk komt die er in Almere, vanaf 2024. GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben, samen met een aantal andere partijen, in 2023 de krachten gebundeld en een meerderheid van de gemeenteraad ervan overtuigd dat de invoering van de Ja-Ja sticker een goed idee is om een héleboel papierverspilling en vervuiling tegen te gaan, namelijk een schatting van ongeveer 1638,7 ton papier en 1643,4 ton CO2 per jaar!

Motie Ja/Ja Sticker

4 februari 2023: Omroep Flevoland - Gemeenteraad stemt voor de invoering JA/JA stickers

Vuurwerk

Steeds meer gemeenten in Nederland kiezen voor een lokaal vuurwerkverbod. Voor de Partij voor de Dieren een logische stap, gezien hoeveel leed en schade vuurwerk aanbrengt bij wilde dieren, huisdieren, mensen die vuurwerk afsteken en omstanders, de natuur en het milieu. Daarom zet raadslid Marjolijn Veenstra zich al jaren in voor een vuurverkvrij Almere.

Al deze nadelen van vuurwerk heeft de fractie dit jaar op een rijtje gezet in een uitgebreid rapport over vuurwerkoverlast, mede gebaseerd op het vuurwerkmeldpunt waar eind 2022/begin 2023 talloze meldingen op gedaan zijn. Het is wel duidelijk dat heel veel Almeerders klaar zijn met al dat geknal. Het rapport, dat de fractie heeft overhandigd aan burgemeester Hein van der Loo, vind je hier. De burgemeester sprak zijn waardering uit voor het nuttige rapport en ons vuurwerkmeldpunt.

Dat meldpunt staat ook dit jaar weer online, doe vooral een melding als je overlast ervaart!

Meldpunt vuurwerk

Ook deed de Partij voor de Dieren in 2023 weer een poging om een stappenplan te krijgen voor uiteindelijk een vuurwerkvrij Almere. Helaas bleek een meerderheid van de raad hier tegen te zijn.

30 oktober 2023: Almere Deze Week – Partij voor de Dieren lanceert opnieuw meldpunt vuurwerk

7 december 2023: Omroep Flevoland – Totaalverbod op vuurwerk in Almere opnieuw op de agenda – interview met Marjolijn Veenstra

Voedsel

McDon’t in Oosterwold

Ook de strijd tegen de opmars van fastfood kreeg in 2023 een nieuw staartje. Raadslid Ayla Lokhorst kreeg er lucht van dat er een nieuwe McDonalds zou komen in Oosterwold, het stadsdeel dat het groenste van Almere zou moeten zijn. Dat past zéker daar niet, vonden de Partij voor de Dieren en een heel aantal inwoners:

Motie McDon´t in Oosterwold

10 mei 2023: Omroep Flevoland Partij voor de Dieren wil ook geen McDonald's in Oosterwold

Groen en gezond in het centrum van Almere

In het centrum van Almere is nog altijd weinig gezonds en plantaardigs te vinden, al gaat het aanbod er wel op vooruit met bijvoorbeeld de komst van de Copper Branch aan het Stadhuisplein. Als we het centrum van Almere aantrekkelijker willen maken, moet daar ook meer aandacht komen voor gezond eten. Tijdens de laatste vergadering van het jaar, op 21 december, werd ons amendement "Manage het centrum groen en gezond" aangenomen!

Amendement Manage het centrum groen en gezond

Natuur

Langer gras en zoemmm-zones

In Almere wordt sinds de Partij voor de Dieren een eigen wethouder heeft veel minder gemaaid! En dat is goed nieuws voor de dieren en de natuur. Opeens zijn er veel meer bloemen te zien in de stad, wat wij graag zoemmm-zones noemen.

Om die reden hebben wij in het voorjaar een fotowedstrijd in het leven geroepen, om extra aandacht en waardering voor al die mooie stadsnatuur te genereren. En met behoorlijk resultaat: we kregen fantastische foto's binnen. Dit werden de winnaars:

11 juni 2023: Almere Deze Week – Partij voor de Dieren Almere organiseert ‘Zoemmm-zone fotowedstrijd’

Bomen van de Grote Denkersdreef gered!

De wijk Oosterwold was veel in het nieuws in 2023, bijvoorbeeld omdat er een plan bleek te liggen om een autoweg aan te leggen op een plek waar nu al bomen staan. En die autoweg hoefde volgens bewoners en de Partij voor de Dieren helemaal niet op die plek te komen. Raadslid Kjell van Wijlandt trok aan de bel, stelde eerste vragen en zette daarna het onderwerp op de agenda van de politieke vergadering, en dat bleek succesvol. De wethouder kwam met een alternatief voorstel waarbij de bomen gewoon konden blijven staan. Een groot succes voor de stad!

Voorgenomen bomenkap Oosterwold

8 april 2023: Almere Deze Week – Partijen willen duidelijkheid over plan voor autoweg door bos Oosterwold

29 oktober 2023: Omroep Flevoland – Gemeente kiest voor behoud van bomen: toch geen doortrekking Grote Denkersdreef

27 november 2023: Almere Deze Week – Geen autoweg door bosstrook Oosterwold

Verhoogde ambities in gebied De Paal

Naar aanleiding van een voorstel van de Partij voor de Dieren is de groene ambitie voor het gebied De Paal in Almere Haven verhoogd. Wat ons betreft moet elke mogelijkheid om het groen te versterken aangegrepen worden!

Amendement Verhoog ambitie groene omgeving

Er komt geen zwembad in een bos

Veel Almeerders willen graag een buitenzwembad. Dat kan een goed idee zijn, maar wat de Partij voor betreft niet als er groen voor moet wijken. Een van de mogelijkheden voor het zwembad was bij het Spanningsveld, maar daar hebben o.a. wij gelukkig een stokje voor gestoken!

Amendement Schrap onderzoekslocatie Spanningsveld

3 juni 2023: Omroep Flevoland – Raad Almere wil buitenzwembad niet bij het Spanningsveld

Maatschappij

Duurzame en inclusieve inkoop Jeugdhulp

Er zijn twee moties aangenomen van fractieassistent Marilena van der Pol om duurzaamheid en inclusie mee te nemen in de inkoop van Jeugdhulp met verblijf.

Motie Inclusieve inkoop Jeugdhulp met verblijf

Motie Duurzame inkoop Jeugdhulp met verblijf

Regie op maatschappelijke voorzieningen in Oosterwold

Het is belangrijk om van tevoren te kijken naar maatschappelijke voorzieningen als een wijk ontwikkeld wordt. Een huisartsenpost, kinderopvang op plaats voor maatschappelijk werk of een buurtcentrum, bijvoorbeeld. Zeker omdat is gebleken dat alles de vrije loop laten niet betekent dat het vanzelf goedkomt. Daarom wilden wij er vroeg bij zijn, zodat de gemeente regie neemt in het realiseren van maatschappelijke voorzieningen in het deel van Oosterwold dat nog gebouwd moet worden.

Amendement Meer regie op maatschappelijke voorzieningen Oosterwold

Stadsdialogen slavernijverleden

De Partij voor de Dieren was mede-initiatiefnemer voor stadsdialogen over het slavernijverleden. Veel inwoners van Almere voelen zich namelijk op zeer persoonlijke wijze betrokken bij de discussie(s) over het slavernijverleden en gerelateerde thema’s. Daarom vinden we het belangrijk dat hierover gesproken wordt, samen met een groot aantal andere partijen.

Motie Stadsdialoog ‘Almere, achter de komma’, gesprekken over Slavernijverleden

Trots op onze wethouder

Wethouder Jesse Luijendijk beheert namens de Partij voor de Dieren deze dossiers in de gemeente Almere:

  • Beheer openbare ruimte
  • Klimaatadaptatie
  • Dierenwelzijn
  • Natuur
  • Biodiversiteit

Hij heeft ontzettend veel gedaan dit jaar, en is daarover ook een aantal keer in het nieuws gekomen met mooie items:

12 maart 2023: Almere Deze Week – Jesse Luijendijk draagt idealen ook als wethouder uit
25 mei 2023: Almere Deze Week – Gemeente laat gras op veel plekken hoger groeien
29 mei 2023: Omroep Almere – Een goed gesprek met…wethouder Jesse Luijendijk | Video

Gerelateerd nieuws

Bezorgd over gebrek aan handhaving visregels

De Partij voor de Dieren Almere heeft raadsvragen gesteld over het gebrek aan handhaving van de visregels in de stad. Raads...

Lees verder

Een doorbraak!

Marjolijn Veenstra is al sinds ze in de gemeenteraad zit, al 6 jaar dus, bezig om de relatie tussen dierenmishandeling en hui...

Lees verder