Motie Stads­di­aloog ‘Almere, achter de komma’, gesprekken over Slaver­nij­ver­leden


23175

13 juli 2023

Deze motie is samen met GroenLinks, BIJ1, SP, ChristenUnie, D66 en PvdA geschreven en ingediend.

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

 • het slavernijverleden van Nederland een onmiskenbaar grote impact heeft op de Nederlandse geschiedenis, cultuur, en de discussie over het collectieve zelfbeeld;
 • in recente jaren deze discussie meer aandacht in de media heeft gekregen en dit tot een relatief hoogtepunt is gekomen met de excuses voor het slavernijverleden door Minister President Rutte op 19 december 2022;

overwegende dat:

 • een groot aantal inwoners van Almere zich op zeer persoonlijke wijze betrokken voelt bij de discussie(s) over het slavernijverleden en gerelateerde thema’s.

van mening dat:

 • de Almeerse samenleving wordt versterkt door groter wederzijds begrip en wederzijds begrip kan ontstaan door het voeren van een respectvolle dialoog,

van oordeel dat:

 • de woorden van de Minister President over het voeren van de dialoog ‘achter de komma’, een lokale invulling verdienen in alle steden en dorpen van het Koninkrijk der Nederlanden, maar Almere in het bijzonder,

spreekt uit:

 • dat er door de Gemeenteraad van Almere in 2023 en het daarop volgend jaar stadsdialogen worden georganiseerd rond het onderwerp ‘Slavernijverleden’. Voor het aansturen van de organisatie wordt samen met de gemeenteorganisatie en geïnteresseerde raadsleden overlegt over de inhoud;
 • dat in de opzet van de stadsdialoog relevante maatschappelijke, en lokale organisaties worden betrokken,

draagt het college op:

 • ondersteuning te bieden door het beschikbaar stellen van een locatie en begeleiding vanuit de ambtelijke organisatie, inclusief alle inspanningen nodig voor het realiseren van de stadsdialogen;
 • hiervoor aanvankelijk 50.000€ beschikbaar te stellen vanuit het raadsbudget,
 • de uitwerking van het plan te presenteren aan de raad na het zomerreces;
 • hierbij de mogelijkheid te verkennen voor een meerjarig vervolg, wellicht door middel van een meer permanente opzet, zoals bijvoorbeeld een kenniscentrum,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam
Jaap Steenkamer, GroenLinks
Georgine Panhuijsen, BIJ1
Kjell van Wijlandt, Partij voor de Dieren
Hans Everhard, SP
Suzanne van der Laar, D66
Hans van Dijk, ChristenUnie
Aya Selman, Partij van de Arbeid


Status

Aangenomen

Voor

BIJ1, DENK, D66, PvdA, GroenLinks, Leefbaar Almere, SP, CDA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie

Tegen

Leefbaar Almere, Forum voor Democratie, 50PLUS, Respect Almere, PVV, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Verhoog ambitie groene omgeving

Lees verder

Amendement Een centraal zoeksysteem voor middeldure Huurwoningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer