Amen­dement Een centraal zoek­systeem voor middeldure Huur­wo­ningen


23142.004

20 juli 2023

Het voorgesteld raadsbesluit:

De Verordening doelgroep middeldure huurwoningen Almere 2023 vast te stellen.

Te wijzigen in:

De Verordening doelgroep middeldure huurwoningen Almere 2023 vast te stellen, met dien verstande dat:

a. Een artikel aan de verordening wordt toegevoegd om vast te leggen dat de middeldure huurwoningen die onder deze verordening vallen dienen te worden aangeboden via 1 centraal zoeksysteem, zoals bijvoorbeeld WoningNet.

Toelichting:

De 3 Almeerse woningcorporaties hebben allen een eigen zoeksysteem. De Alliantie via “ik zoek”, GoedeStede gebruikt WoningNet en Ymere gebruikt de eigen website. Ditzelfde geldt voor verhuurmakelaars. Deze gebruiken allen een eigen systeem, met een aparte website of app waar een woningzoekende zich apart voor dient te registreren. Op deze manier heeft een woningzoekende die iets zoekt in de vrije sector al gauw 10 of meer inschrijvingen op verschillende websites, die allemaal apart bekeken dienen te worden voor het actuele woningaanbod.

Dit vergt veel tijd en ook een zekere vaardigheid om gemakkelijk iets op de computer te kunnen regelen voor mensen die soms naarstig op zoek zijn naar een woning.

Dit proces kan voor woningzoekenden veel makkelijker gemaakt worden door 1 systeem te gebruiken waar al het aanbod van Almeerse middeldure huurwoningen op staat. Zo hoeft men zich maar eenmalig te registreren en 1 website of app in de gaten te houden. Op deze manier ontstaat er ook een gelijker speelveld tussen de woningzoekenden.

GoedeStede maakt al gebruik van het systeem WoningNet en laat zien dat dit goed mogelijk is. Voor de vrije sector woningen is geen betaalde WoningNet inschrijving nodig.

Om de belastingdienst te quoten: ‘leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’.


Status

Verworpen

Voor

BIJ1, 50PLUS, DENK, PvdA, SP, Partij voor de Dieren

Tegen

Forum voor Democratie, Respect Almere, PVV, VVD, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Leefbaar Almere, CDA

Lees onze andere moties

Motie Stadsdialoog ‘Almere, achter de komma’, gesprekken over Slavernijverleden

Lees verder

Amendement Hernieuwde koppeling BuitenBeter app

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer