Kjell van Wijlandt


Stagiair

Kjell van Wijlandt (1994) is opgegroeid in Almere, toen Almere-Stad voor een groot deel nog één grote zandvlakte was, en is sindsdien niet meer weggegaan.

“Ik voel mij verbonden met deze stad en wil haar graag een stukje groener en empathischer helpen maken, zowel via mijn werk als maatschappelijk werker als via mijn werkzaamheden voor de Partij voor de Dieren. Ik heb deze stad om mij heen zien groeien en bloeien, maar zie ook dat er nog veel meer in zit. Niet alleen op het gebied van dier, natuur en milieu, maar ook waar het sociale (on)gelijkheid betreft.”

Kjell is begin 2021 gestart als stagiair bij de fractie Almere en hoopt zo te leren en ervaren hoe het is om werkzaam te zijn binnen de gemeenteraad, met het oog op een kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Gerelateerd

Houd het Lumi­è­repark groen

Nog een zeer breed verhard pad is onnodig

Nog een pad van 4 meter breed asfalt, naast al de 5 meter brede "rondje weerwater track" is echt te veel van het goede! De Partij voor de Dieren is groot voorstander van een goede infrastructuur voor fietsers, maar we vragen ons hier wel af of het nodig is. We hebben vragen gesteld over dit project aan het college. Hoe zorgt ze ervoor dat zowel de werkzaamheden als de verbreding zelf geen nadelige...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws