Motie Bevorder Mili­eu­vrien­de­lijke Bedrijfs­voering


23264.011

25 januari 2024

Deze motie is samen met GroenLinks ingediend.

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

− in de huidige visie op de Almeerse energietransitie de nadruk lijkt te liggen op stimuleren en informeren;

− niet gehint wordt op concrete maatregelen om energieverspilling, zoals openstaande deuren in de winter, het onnodig verlichten van panden, het onnodig verwarmen van panden en het gebruik van terrasverwarmers, tegen te gaan,

van mening dat:

− het ‘stimuleren en verleiden’ zoals het college haar huidige beleid in antwoord op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren (09-2023) noemde, tot op heden niet heeft gewerkt;

− om de doelstellingen uit deze visie te halen iedereen een eerlijke bijdrage zal moeten leveren, ook bedrijven;

− het belangrijk is dat alle sectoren een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen,

draagt het college op:

- in de uitvoeringsagenda concrete maatregelen op te nemen die gericht zijn op het verminderen van energieverspilling bij bedrijven (zoals het dichthouden van (winkel)deuren in de winter, het niet onnodig laten branden van verlichting en het verbieden van het gebruik van terrasverwarmers);

- dat deze maatregelen ingezet kunnen worden in combinatie met (al bestaande) stimulerende maatregelen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

DENK, BIJ1, D66, PvdA, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Uitspreken internationale klimaatrechtvaardigheid

Lees verder

Amendement Laat gemeenteraad oordeel vellen over noodzaak horeca in natuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer