Motie Uitspreken inter­na­ti­onale klimaat­recht­vaar­digheid


23264.007

25 januari 2024

Deze motie is samen met GroenLinks, BIJ1 en PvdA ingediend.

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

- in de visie op de Almeerse energietransitie staat dat klimaatrechtvaardigheid een leidend principe is in de energietransitie;

- het hier alleen over rechtvaardigheid in Almere zelf gaat, en niet over internationale verhoudingen;

- wereldwijde klimaatrechtvaardigheid door het klimaatpanel van de Verenigde Naties, het IPCC, wordt genoemd als een zeer belangrijk aandachtspunt;

- ook door auteurs van het IPCC wordt gesteld dat de inwoners van landen die het minst hebben bijgedragen aan klimaatverandering, disproportioneel hard worden getroffen door de gevolgen van klimaatverandering1;

- de klimaatcrisis onlosmakelijk verbonden is met sociale rechtvaardigheid, antikolonialisme, de strijd tegen oorlog, uitbuiting en de wapenindustrie;

- in de Dikke Van Dale de volgende definitie van klimaatrechtvaardigheid staat: "vorm van rechtvaardigheid waarbij gedupeerden van klimaatverandering worden gecompenseerd door de veroorzakers ervan (geïndustrialiseerde landen)",

spreekt uit dat:

- de term klimaatrechtvaardigheid door Almere toegepast wordt op de manier waarop het bedoeld is, namelijk op een integrale manier, waarbij niet alleen aandacht is voor lokale gelijkheid en rechtvaardigheid, maar ook daarbuiten,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

BIJ1, DENK, ChristenUnie, D66, PvdA, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren

Tegen

Forum voor Democratie, 50PLUS, Respect Almere, PVV, VVD, Leefbaar Almere, CDA, Almere Partij