Amen­dement Laat ook Almeerse groot­ver­bruikers in landbouw en industrie bijdragen


23264.003

25 januari 2024

Dit amendement is samen met de PvdA ingediend.

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Beslispunt A2:

om de energietransitie via drie (inhoudelijke) programmalijnen uit te voeren:
i. Bestaande stad (Gebouwde omgeving);
ii. Nieuwe stad (Gebiedsontwikkeling);
iii. Verkeer en vervoer;

Te wijzigen in:

om de energietransitie via vier (inhoudelijke) programmalijnen uit te voeren:
i. Bestaande stad (Gebouwde omgeving);
ii. Nieuwe stad (Gebiedsontwikkeling);
iii. Verkeer en vervoer;
iv. Industrie en landbouw

Toelichting
In het raadsvoorstel ‘Visie op de Almeerse energietransitie’ wordt voorgesteld de langetermijndoelstellingen voor het verminderen van de CO2-uitstoot te verhogen naar een CO2-reductie van 55% in 2030 en nagenoeg klimaatneutraal in 2050, vergeleken met het niveau van 1990. De sectoren industrie en landbouw waren in 2021 in Almere verantwoordelijk voor 11% van de totale CO2-uitstoot.

Het uitgangspunt dat Almere klimaatrechtvaardig en innovatief wil werken vereist een inclusieve benadering waarbij alle sectoren betrokken zijn. Door landbouw en industrie op te nemen versterken we de integrale aanpak van de energietransitie en zorgen we ervoor dat geen enkele sector achterblijft. Het betrekken van grootverbruikers in deze sectoren bij het terugdringen van de gemeentelijke CO2-uitstoot draagt bovendien bij het versneld behalen van onze doelstellingen. Daarom stellen indieners voor een vierde programmalijn toe te voegen aan de visie.


Status

Verworpen

Voor

DENK, BIJ1, 50PLUS, D66, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren

Tegen

Almere Partij, Forum voor Democratie, Respect Almere, PVV, VVD, Leefbaar Almere, SP, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Almere Klimaatneutraal in 2040

Lees verder

Motie Uitspreken internationale klimaatrechtvaardigheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer