Amen­dement Almere Klimaat­neu­traal in 2040


23264.001

25 januari 2024

Dit amendement is mede-ingediend door GroenLinks.

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Beslispunt:

A. De kaders zoals vastgelegd in de Visie op de Almeerse energietransitie vast te stellen:
1. om de langetermijndoelstellingen voor het verminderen van de CO2-uitstoot te verhogen naar een CO2-reductie van 55% in 2030 en nagenoeg klimaatneutraal in 2050, ten opzichte van 1990;

Te wijzigen in:

A. De kaders zoals vastgelegd in de Visie op de Almeerse energietransitie vast te stellen:
1. om de langetermijndoelstellingen voor het verminderen van de CO2-uitstoot te verhogen naar een CO2-reductie van 55% in 2030 en nagenoeg klimaatneutraal in 2040, ten opzichte van 1990;

Toelichting
Dit amendement streeft naar het vervroegen van de doelstelling voor klimaatneutraliteit in de visie op de energietransitie in Almere van 2050 naar 2040. De urgentie van deze wijziging wordt onderstreept door de toenemende gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijgende zeespiegel, die een directe bedreiging vormen voor zowel de mondiale als lokale gemeenschappen. De indiener benadrukt dat klimaatverandering de grootste bedreiging vormt voor onze natuurlijke omgeving en dat menselijke activiteiten, met name het verbranden van fossiele brandstoffen, hier de voornaamste oorzaak van zijn. Door de doelstelling te verhogen naar 2040, toont Almere leiderschap en verantwoordelijkheid in de strijd tegen klimaatverandering. Dit ambitieuzere doel is in lijn met de wereldwijde oproep tot versnelde actie en is essentieel om de meest ernstige gevolgen van klimaatverandering te vermijden en geeft gehoor aan de brede wetenschappelijk consensus over het tegengaan van klimaatverandering. Het verhogen van deze doelstelling is een cruciale stap vooruit in het waarborgen van een duurzame toekomst voor Almere en haar inwoners en uiteindelijk de gehele wereld.


Status

Verworpen

Voor

DENK, BIJ1, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren

Tegen

Almere Partij, Forum voor Democratie, 50PLUS, Respect Almere, PVV, VVD, D66, Leefbaar Almere, SP, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Gebruik de Leidraad Duurzame Gebiedsontwikkeling (alsnog) bij Oreganoweg/Wisselweg

Lees verder

Amendement Laat ook Almeerse grootverbruikers in landbouw en industrie bijdragen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer