Uitvoering Visie Ecologie moet ambi­ti­euzer!


We kunnen ons geen uitstel meer veroor­loven

5 februari 2021

Voorzitter. De Partij voor de Dieren wacht al met smart sinds wij in de raad zitten op deze visie Ecologie. Na de nodige vertraging ligt deze dan eindelijk voor ons. Deze visie moet antwoorden geven op de grootste bedreiging van ons voortbestaan, de vernietiging van onze biodiversiteit.

Ecologie dient mee te groeien met de stad. Maar de werkelijkheid is weerbarstig. Steeds meer grijs en steeds minder groen. De balans raakt kwijt. Zelfs in een van de meest groene steden van Nederland. Dat is geen luxe positie, maar een noodzaak. Wij zijn hard bezig die koppositie kwijt te raken. Nieuwe woningen in bijvoorbeeld Pampus, prima. Maar behoudt dan wel de groene longen tussen de wijken, zoals Pampushout.

Deze visie belandt straks weer onderop een stapel en de gemeente gaat verder met business as usual. Bij alle gewenste ontwikkelingen delft Natuur en ecologie altijd het onderspit.

Praktisch al onze voorstellen in de afgelopen drie jaar om Almere groen te houden en groener te maken en de ecologie te versterken, zijn verworpen. Denk aan:

  • Groene schoolpleinen
  • Stimuleren ecologische ontwikkelen en tegengaan klimaatverandering
  • Aanplant klimaatbossen
  • Meer sturing op vergroting, bescherming en verbinding natuurgebieden
  • Verplichten groene daken
  • Fonds versterking ecologie
  • Ontmoedigen bladblazers
  • Eerst zwerfafval ruimen, dan pas maaien
  • Mobiliteit hand in hand met Ecologie
  • Biologische bestrijding eikenprocessierups

En dan nu ligt er opeens deze visie, vol met mooie woorden. Helaas blijft alles vrijblijvend en moet alles uit bestaand budget. De teruggang van biodiversiteit is veruit de grootste bedreiging voor het leven zoals we dat nu kennen op Aarde. Nog groter dan de klimaatcrisis en vele malen groter dan de coronacrisis.

Voorzitter, dit kan toch niet waar zijn? De grootste crisis ooit en wij doen het af met wat mooie woorden en hier en daar een pilot.
Deze visie zou bindend voor alle ontwikkelingen in Almere moeten zijn en leidend voor alle uitvoering binnen het beheer en onderhoud. Met keiharde kaders en een voldoende budget.

De doelen moeten eerst duidelijk zijn, daarna kijken hoe we die bereiken, dan hoeveel er nodig is en dan het budget erbij vrijmaken. Nu is het omgekeerde gebeurd. Uitgangspunt was dat het geen cent extra mag kosten en vooral geen ontwikkelingen in de weg mag zitten. De korte termijn economische belangen van de mens zijn altijd leidend, zeker bij politici en bestuurders die niet verder dan hun termijn kijken. Maar wij hebben een verantwoordelijkheid naar onze kinderen en toekomstige generaties. Het roer moet om.

Voorzitter, wij het liefste zouden we dit voorstel terug in handen van het college leggen en het college vragen met een veel uitgebreidere uitvoeringsagenda te komen inclusief bijbehorende begroting, welke echt recht doet aan de urgentie van die onderwerp.

Mocht een meerderheid hier dit niet willen, dan zullen wij met hoognodige moties en amendementen komen om deze visie aan te scherpen en er alles aan doen dat het bij vrijblijvende mooie woorden blijft.