Motie van wantrouwen over salaris Floriade directie


"Wanstaltig en moreel verwer­pelijk!"

28 januari 2021

De Partij voor de Dieren ziet helaas geen andere keuze dan het vertrouwen op te zeggen in de twee voor de Floriade verantwoordelijke wethouders. De opeenstapeling van gebroken beloften, niet nagekomen kaders, fiasco’s, kostenoverschrijdingen, steeds meer grijs en minder groen, etc zijn onuitputtelijk. Nu zijn daar ook nog de wanstaltige en moreel verwerpelijke salarissen van de directie van de BV bijgekomen. Het college had vanaf dag één open moeten zijn over de hoogte van deze salarissen, juist openbaar. De inwoners hebben recht om te weten wat er met hun geld gebeurd. College kreeg een herkansing vorige week en greep die niet.

Daarnaast had het college ons volledig en proactief moeten informeren op meerdere momenten, niet alleen in 2014, 15 en 16, maar ook in de raadsbrieven van en 1 december en slechts 2 weken geleden, over de enorme afwijking van het door de raad gestelde maximum salarissen.

En dan de bedragen zelf. Het college had nooit en dan ook nooit en te nimmer mogen instemmen met deze krankzinnige bedragen, dat toch doen is al grond genoeg om het vertrouwen in deze collegeleden te verliezen. Wij gaven ze vanavond nog de kans dit te herstellen, maar zij pakten deze kans niet met beide handen aan.

Voorzitter, 2 jaar geleden is onze motie van Treurnis bijna raadsbreed aangenomen. Welke uitsprak:
- transparantie van het grootste belang is;

en

- in het vervolg de raad direct en volledig geïnformeerd dient te worden over alle mogelijke afwijkingen van de door de raad gestelde kaders

Dat was een donker gele kaart. 2x geel is rood, maar wat ons betreft is wat nu gebeurt, direct rood. Het opstappen van deze twee wethouders is in onze ogen het enige wat het verloren vertrouwen van onze inwoners in de Floriade en in de politiek nog een klein beetje had kunnen terugwinnen. Wij hopen dat zij alsnog doen wat het beste is voor de stad.

Interessant voor jou

Bijdrage bij Maatregelen kostenbeperking Jeugdhulp

Lees verder

Uitvoering Visie Ecologie moet ambitieuzer!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer