Floriade Expo 2022 Foun­ders­rap­portage


Indiendatum: 15 dec. 2022

Het college wordt verzocht de volgende schriftelijk te beantwoorden:

1. Wat vindt het college ervan dat de ‘Floriade Expo 2022 Foundersrapportage: Final management report’ wel aan Omroep Flevoland en Almere Deze Week is verstrekt en niet aan de raad, en dat deze verstrekking met allerlei beperkingen qua openbaarheid en verspreiding gepaard ging? Is hier met het college overleg over geweest?

2. Indien het college het rapport ontvangen heeft, welke reactie kan het college dan nu al geven op dit rapport?

3. Welke inspanningen verricht het college om ervoor te zorgen dat dit rapport alsnog spoedig aan de raad toekomt, en ook verder openbaar gemaakt kan worden?

4. Kunt u deze vragen met spoed beantwoorden?

Toelichting
Zondagavond jl. is de ‘Floriade Expo 2022 Foundersrapportage: Final management report’ verstuurd naar Omroep Flevoland en Almere Deze Week. De Floriade Expo is met publiek geld gefinancierd, met de gemeente als enig aandeelhouder van de Floriade BV. De raad dient dan ook boven aan de lijst van ontvangers te staan, zodat zij haar controlerende rol goed kan vervullen. Op deze manier is er geen gelijkwaardigheid.
Indieners vinden dit niet acceptabel.

Ondertekening en naam
Hans Everhard (SP) en Kjell van Wijlandt (Partij voor de Dieren)

Indiendatum: 15 dec. 2022
Antwoorddatum: 21 dec. 2022

Het college wordt verzocht de volgende schriftelijk te beantwoorden:

1. Wat vindt het college ervan dat de ‘Floriade Expo 2022 Foundersrapportage: Final management report’ wel aan Omroep Flevoland en Almere Deze Week is verstrekt en niet aan de raad, en dat deze verstrekking met allerlei beperkingen qua openbaarheid en verspreiding gepaard ging? Is hier met het college overleg over geweest?

De rapportage is op initiatief en onder eigen verantwoordelijkheid door de Floriade Almere 2022 BV opgesteld. De Floriade Almere 2022 BV heeft het rapport tegelijkertijd aan de founders van de Floriade Expo 2022 en aan de lokale, regionale en nationale media verstrekt. Wij hebben geen overleg met de Floriade Almere 2022 BV gehad over de wijze van verstrekking.

2. Indien het college het rapport ontvangen heeft, welke reactie kan het college dan nu al geven op dit rapport?

Wij zijn van mening dat u dit rapport, als u dat wenst, evenals alle eerdere
onderzoeken en/of toekomstige onderzoeken kunt betrekken bij het onderzoek naar de Floriade dat u aan het inrichten bent.

3. Welke inspanningen verricht het college om ervoor te zorgen dat dit rapport alsnog spoedig aan de raad toekomt, en ook verder openbaar gemaakt kan worden?

Zie de bijlage.

4. Kunt u deze vragen met spoed beantwoorden?

Zoals u weet hebben wij met uw raad afgesproken om de beantwoording van
schriftelijke vragen zo snel als mogelijk te doen laten plaatsvinden.
De Floriade Expo 2022 Foundersrapportage is als bijlage aan deze brief toegevoegd.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Lindebomen Middachtenlaan

Lees verder

Voorgenomen bomenkap Oosterwold

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer