Ayla Lokhorst


Raadslid

Portefeuilles:

 • Wonen
 • Gezond en duurzaam voedsel (eiwittransitie)
 • Economische ontwikkeling (circulaire economie)
 • Integratie en asielzoekers
 • Kwetsbare groepen
 • Armoedebeleid
 • Toerisme en recreatie
 • Cultuur en erfgoed

Tweede woordvoerder:

 • Dierenwelzijn
 • Ruimtelijke ordening
 • Klimaat- en Energietransitie
 • Inclusie en toegankelijkheid
 • Mobiliteit
 • Participatie, versterking democratie en bestuur
 • Almere 2.0 / MRA

Ayla Lokhorst (1988) is sinds september 2022 raadslid na eerst een periode fractieassistent en fractievrijwilliger te zijn geweest.

Ze is in 2018 vanuit Amsterdam naar Almere verhuisd en neergestreken in Stedenwijk. Ze hoopt eraan bij te dragen dat haar nieuwe stad zich groen en blauw blijft ontwikkelen met oog op alle inwoners en op de toekomst. Ook gaat ze ervoor dat er een stuk meer gezond en plantaardig voedsel komt in overheidsgebouwen én in de stad zelf.

Ayla is bereikbaar via e-mail op alokhorst@almere.nl. Voor algemene zaken voor de fractie van de Partij voor de Dieren Almere kunt u mailen naar fractiealmere@partijvoordedieren.nl.

Gerelateerd

Brief Partij voor de Dieren Almere aan BUN over McDonalds Oosterwold

T.a.v. BUN Projectontwikkeling 10 mei 2023, Almere Geachte lezer, Het is onder onze aandacht gekomen dat jullie, als eigenaar van de grond ‘kavel 3’ in ’t Groene Wold (hoek Goudplevierweg/Vogelweg), overeenstemming hebben bereikt met McDonald’s om hier een vestiging te bouwen. Hiervoor is een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Almere. Het is ons bekend dat op de locatie de be...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws