Brief Partij voor de Dieren Almere aan BUN over McDonalds Oosterwold


10 mei 2023

T.a.v. BUN Projectontwikkeling
10 mei 2023, Almere

Geachte lezer,

Het is onder onze aandacht gekomen dat jullie, als eigenaar van de grond ‘kavel 3’ in ’t Groene Wold (hoek Goudplevierweg/Vogelweg), overeenstemming hebben bereikt met McDonald’s om hier een vestiging te bouwen. Hiervoor is een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Almere.

Het is ons bekend dat op de locatie de bestemming ‘horeca’ ligt, waarbij een ‘food court’ genoemd wordt. Waarschijnlijk past het binnen de regels dat hier een grote fastfoodketen kan komen.

Wij vragen jullie, als Partij voor de Dieren, desondanks om dit besluit te herzien en jullie in te zetten voor een horecavestiging die recht doet aan de kernwaarde van Oosterwold, zoals omschreven in de visie: dat stadslandbouw eraan bijdraagt dat de relatie tussen stad en land en tussen mens en voedsel herstelt en versterkt.

Volgens jullie eigen website bouwt ´BUN aan jouw toekomst´. Jullie geven aan het beste te willen voor onze medemens en er alles aan te doen om die wens werkelijkheid te maken. Bun staat dicht bij de klant en midden in de samenleving. Jullie spelen in op zaken die leven in de maatschappij en zorgen er uiteraard zorgen jullie ervoor dat de leefomgeving goed is. Dit doet ons allemaal deugd.

Daarnaast wil de gemeente Almere zich inzetten voor een groene gezonde stad en een bloeiende regionale voedseleconomie.

Wat ons betreft staat de McDonald’s als bedrijf haaks op alle bovenstaande waarden. Hiervoor geven we enkele argumenten.

Gezondheid

McDonald’s is een fastfoodketen die voornamelijk calorierijke en vette voeding aanbiedt met weinig voedingswaarde. Teveel van dit soort voedsel draagt bij aan gezondheidsproblemen. Dit is zeer onwenselijk aangezien inwoners in Almere, vooral ook jongeren, kampen met overgewicht of ziektes als hart- en vaatproblemen, kanker of diabetes en de marketing van McDonald’s zich specifiek richt op kinderen en jongeren.

Duurzaamheid

Oosterwold is een gebied dat bekend staat en gericht is op een duurzame en ecologische aanpak en samenleving, met een sterke nadruk op korte (voedsel)ketens. Hierbij past geen McDonald’s. De productie van fastfood heeft een negatieve impact op ons milieu, denk hierbij aan de uitstoot van broeikasgassen en gebruik van verpakkingen. Daarnaast wordt in het Amazonegebied jaarlijks een stuk regenwoud ter grootte van het Verenigd Koninkrijk gekapt, voor een groot deel voor de vele duizenden vleesboerderijen. Een fastfoodrestaurant als McDonald’s zorgt ten slotte voor veel zwerfafval, niet alleen op eigen terrein, maar ook daarbuiten.

Dierenwelzijn en voedselverspilling

McDonald's is verantwoordelijk voor veel dierenleed en de dood van vele miljoenen kippen, koeien, varkens en andere dieren. Graan wordt aan de dieren gevoerd die uiteindelijk McDonald's hamburgers worden. Vee consumeert gemiddeld 10 keer zoveel graan en soja als mensen zouden doen. Dit betekent een verspilling van meer dan 100 miljoen ton per jaar.

Op dit moment gaat er een petitie rond onder inwoners van Almere tégen de komst van McDonald’s, die op moment van schrijven al 1350 keer is ondertekend.

Wij vragen jullie als familiebedrijf met goede kernwaarden om jullie écht in te zetten voor onze toekomst, het beste te doen voor jullie medemens en er zorg voor te dragen dat de leefomgeving van Almere Oosterwold goed blijft.

Dus: zeg de deal met McDonald’s af en ga op zoek naar een andere invulling van de horeca die wél recht doet aan Oosterwold, die gebruikmaakt van lokale landbouw en een duurzame insteek heeft.

Alvast onze hartelijke dank namens de dieren, de omwonenden en de inwoners van Almere.

Vriendelijke groeten,
Partij voor de Dieren Almere

Gerelateerd nieuws

Hoezo 'plezierjacht'?

In de verte hoor ik het weer, keer op keer. Een doffe knal …, gevolgd door nog één. Mijn gedachtes gaan automatisch naar deze...

Lees verder

Zoemmm-zone fotowedstrijd!

Partij voor de Dieren Almere organiseert "Zoemmm-zone fotowedstrijd" om aandacht te vragen voor biodiversiteit Almere - De P...

Lees verder