Groen en gezond eten bij fastfood-restau­rants?


Lijkt verdacht veel op green­washing

Indiendatum: 12 nov. 2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1) Kan het college nader uitleggen wat het doel van het project ‘Groene en gezonde keuze’ precies inhoudt en daarbij vooral aangeven wanneer en op welke gronden dit project als geslaagd geclassificeerd kan worden?

2) Zijn de 20 deelnemende restaurants speciaal voor dit project geselecteerd of konden zij zich voor dit project zelf aanmelden? Wat waren de criteria waaraan een restaurant moest voldoen om aan dit project deel te mogen nemen?

3) Kan het college nader toelichten waarom fastfood-restaurants aan dit project kunnen deelnemen aangezien fastfood en gezond, groen en duurzaam eten op sterk gespannen voet staan?

4) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de geloofwaardigheid van de speciale sticker Groene & Gezonde Keuze zwaar in het geding raakt als fastfood-restaurants in aanmerking komen? Zo nee, waarom niet?

5) Geeft het college deze fastfood-restaurants niet een erg gemakkelijk podium om via ‘greenwashing’ reclame te maken en hun omzet te verhogen, zoals overigens ook gepromoot en benadrukt wordt door Greendish? Zo nee, waarom niet?

6) Deelname is al mogelijk als er maar één groene of gezonde maaltijd op de kaart komt wat bij de Partij voor de Dieren de vraag oproept of deze ambitie niet erg laag is bij grote fastfood-ketens? Deelt het college onze mening? Zo nee, waarom niet?

7) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het vreemd is om mensen te verleiden bij een fastfood-restaurant met een groene sticker G&G Keuze binnen te laten stappen. Zo nee, waarom niet?

8) Als het college echt wil dat Almere één van de gezondste gemeenten van Nederland wordt, hoe sluit deze campagne, met deze lage ambitie van één nieuwe gezonde of groene maaltijd op de kaart, hier dan op aan en op welke datum verwacht u dan dat Almere bij de gezondste gemeenten van Nederland zal behoren?

9) Is het college nog steeds voornemens (i.h.k.v. de City Deal) om nieuwe restaurants die ongezonde snacks willen verkopen in Almere, minder snel/ geen vergunning te geven? Zo nee, waarom niet?

10) Is het college bereid om actief te stimuleren dat er nieuwe restaurants in Almere komen, die zich richten op lokaal, gezond en plantaardig voedsel? Zo ja, hoe pakt het college dit aan? Zo nee, waarom niet?

11) Is het college bereid om te inventariseren hoeveel plantaardige menu-opties er momenteel in het horeca-aanbod al worden aangeboden zodat hiermee een baseline vastgesteld kan worden en er in het kader van het preventieakkoord en de City Deal toe gewerkt kan worden naar een opschaling hiervan? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

Momenteel is er in het centrum van Almere een groot aanbod aan restaurants die veel ongezonde en niet-duurzame voedselkeuzes op de kaart hebben staan waardoor er veel verleiding is bij burgers voor een ongezonde en snelle hap.

De Gemeente Almere wil lokaal, gezond en duurzaam eten voor álle Almeerders aantrekkelijk, betaalbaar en toegankelijk maken. Daarbij heeft Almere zich in oktober 2021 aan de City Deal ‘een gezonde en duurzame voedselomgeving verbonden.’ Burgers moeten gestimuleerd worden om meer en vaker plantaardig te gaan eten. Momenteel bestaat 39 procent van ons eten uit plantaardig voedsel en het streven is om dit naar minimaal 50% in 2030 en 60% in 2040. Om dit te bereiken moet in kwetsbare wijken, rondom scholen, bij openbare gebouwen, bij horeca en supermarkten het voedselaanbod gezonder en duurzamer worden.

Op 15 oktober 2021 verscheen bij Omroep Almere een artikel, getiteld “Groene en gezonde keuze maakt duurzaam voedselaanbod zichtbaar”: https://omroepalmere.nl/2021/10/15/groene-en-gezondekeuze-maakt-duurzaam-voedselaanbod-zichtbaar/. Twintig horecaondernemers in het Centrum van Almere Stad gaan aan de slag om een of meerdere groene en gezonde keuzes in het menu op te nemen, waarbij ieder restaurant een eigen insteek kan kiezen, bijvoorbeeld meer vegetarische gerechten op het menu, groenten bij een gerecht, gebruik van verse en seizoensgebonden producten of producten uit de streek.

De Partij voor de Dieren vraagt zich ernstig af of hierbij daadwerkelijk wel een eerlijke groene en gezonde keuze wordt gestimuleerd gezien de deelnemende (fastfood) restaurants en vermoedt dat consumenten hiermee een rad voor de ogen wordt gedraaid. Louter economische en promotionele motieven lijken hierachter te schuilen, zoals ook op de website van Greendish te lezen valt:
https://greendish.com/cases/gr...

Indiendatum: 12 nov. 2021
Antwoorddatum: 7 dec. 2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1) Kan het college nader uitleggen wat het doel van het project ‘Groene en gezonde keuze’ precies inhoudt en daarbij vooral aangeven wanneer en op welke gronden dit project als geslaagd geclassificeerd kan worden?

Het antwoord op de eerste helft van deze technische vraag, waarvoor u ook een ambtenaar kunt benaderen, is te vinden op https://groenengezond.almere.n....

Daarnaast is het project geslaagd als de duurzame en gezonde gerechten die
aangeboden worden in de campagne ook daadwerkelijk meer gekozen worden door de klanten, dit wordt half december 2021 gemeten. Ook zorgt deze campagne voor meer kennis over gezonde en duurzame voeding bij de horeca ondernemers en is in het straatbeeld zichtbaar dat er gezondere gerechten te kiezen zijn.

2) Zijn de 20 deelnemende restaurants speciaal voor dit project geselecteerd of konden zij zich voor dit project zelf aanmelden? Wat waren de criteria waaraan een restaurant moest voldoen om aan dit project deel te mogen nemen?

Ook dit is een technische vraag waarvoor u een ambtenaar kunt benaderen. Voor nu geven wij het antwoord op deze vraag. De restaurants konden zichzelf aanmelden en zijn ook benaderd. Voor het antwoord op de tweede vraag zie de genoemde website.

3) Kan het college nader toelichten waarom fastfood-restaurants aan dit project kunnen deelnemen aangezien fastfood en gezond, groen en duurzaam eten op sterk gespannen voet staan?

Met deze campagne laten wij zien dat je op veel verschillende locaties een duurzamere en gezondere keuze kunt maken. Ook bij fastfoodrestaurants. Dit project heeft als doel dat er tenminste één Groene en Gezonde Keuze wordt aangeboden. Verschillende fastfoodrestaurants wilden meedoen met deze actie, maar konden geen maaltijd aanbieden die voldeed aan het criterium en zijn daarom geen deel geworden van de actie. Wij zijn blij met de fastfoodrestaurants die wel een Groene en Gezonde Keuze willen aanbieden. Op deze manier zetten ook zij stappen naar een duurzamer en gezonder aanbod.

4) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de geloofwaardigheid van de speciale sticker Groene & Gezonde Keuze zwaar in het geding raakt als fastfood-restaurants in aanmerking komen? Zo nee, waarom niet?

Zie ons antwoord op vraag 3.

5) Geeft het college deze fastfood-restaurants niet een erg gemakkelijk podium om via ‘greenwashing’ reclame te maken en hun omzet te verhogen, zoals overigens ook gepromoot en benadrukt wordt door Greendish? Zo nee, waarom niet?

Zie ons antwoord op vraag 3.

6) Deelname is al mogelijk als er maar één groene of gezonde maaltijd op de kaart komt wat bij de Partij voor de Dieren de vraag oproept of deze ambitie niet erg laag is bij grote fastfood-ketens? Deelt het college onze mening? Zo nee, waarom niet?

Zie ons antwoord op vraag 3.

7) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het vreemd is om mensen te verleiden bij een fastfood-restaurant met een groene sticker G&G Keuze binnen te laten stappen. Zo nee, waarom niet?

Zie ons antwoord op vraag 3.

8) Als het college echt wil dat Almere één van de gezondste gemeenten van Nederland wordt, hoe sluit deze campagne, met deze lage ambitie van één nieuwe gezonde of groene maaltijd op de kaart, hier dan op aan en op welke datum verwacht u dan dat Almere bij de gezondste gemeenten van Nederland zal behoren?

Zie ons antwoord op vraag 3 en ten aanzien van de datum hangen wij geen datum aan deze ambitie. Dat gaat stap voor stap en wordt door meerdere factoren beïnvloedt

9) Is het college nog steeds voornemens (i.h.k.v. de City Deal) om nieuwe restaurants die ongezonde snacks willen verkopen in Almere, minder snel/ geen vergunning te geven? Zo nee, waarom niet?

Nee, zie het antwoord op uw vragen over ‘Steun voor beperking aanbod fastfood’, d.d. 23 maart 2021.

10) Is het college bereid om actief te stimuleren dat er nieuwe restaurants in Almere komen, die zich richten op lokaal, gezond en plantaardig voedsel? Zo ja, hoe pakt het college dit aan? Zo nee, waarom niet?

Nee, wel stimuleren wij de beweging rondom gezond en duurzaam voedsel in de stad, wat hopelijk gaat resulteren in de vestiging van nieuwe horeca concepten die zich richten op een gezonder aanbod, waardoor de keuzemogelijkheden voor de inwoners worden vergroot.

11) Is het college bereid om te inventariseren hoeveel plantaardige menu-opties er momenteel in het horeca-aanbod al worden aangeboden zodat hiermee een baseline vastgesteld kan worden en er in het kader van het preventieakkoord en de City Deal toe gewerkt kan worden naar een opschaling hiervan? Zo nee, waarom niet?

Nee, dat vinden wij een te beperkte visie, wij kijken naar een breder aspect van voedsel binnen het kader van Groen en gezond Almere.

Toelichting van de vragensteller:

Momenteel is er in het centrum van Almere een groot aanbod aan restaurants die veel ongezonde en niet-duurzame voedselkeuzes op de kaart hebben staan waardoor er veel verleiding is bij burgers voor een ongezonde en snelle hap.

De Gemeente Almere wil lokaal, gezond en duurzaam eten voor álle Almeerders aantrekkelijk, betaalbaar en toegankelijk maken. Daarbij heeft Almere zich in oktober 2021 aan de City Deal ‘een gezonde en duurzame voedselomgeving verbonden.’ Burgers moeten gestimuleerd worden om meer en vaker plantaardig te gaan eten. Momenteel bestaat 39 procent van ons eten uit plantaardig voedsel en het streven is om dit naar minimaal 50% in 2030 en 60% in 2040. Om dit te bereiken moet in kwetsbare wijken, rondom scholen, bij openbare gebouwen, bij horeca en supermarkten het voedselaanbod gezonder en duurzamer worden.

Op 15 oktober 2021 verscheen bij Omroep Almere een artikel, getiteld “Groene en gezonde keuze maakt duurzaam voedselaanbod zichtbaar”: https://omroepalmere.nl/2021/10/15/groene-en-gezondekeuze-maakt-duurzaam-voedselaanbod-zichtbaar/. Twintig horecaondernemers in het Centrum van Almere Stad gaan aan de slag om een of meerdere groene en gezonde keuzes in het menu op te nemen, waarbij ieder restaurant een eigen insteek kan kiezen, bijvoorbeeld meer vegetarische gerechten op het menu, groenten bij een gerecht, gebruik van verse en seizoensgebonden producten of producten uit de streek.

De Partij voor de Dieren vraagt zich ernstig af of hierbij daadwerkelijk wel een eerlijke groene en gezonde keuze wordt gestimuleerd gezien de deelnemende (fastfood) restaurants en vermoedt dat consumenten hiermee een rad voor de ogen wordt gedraaid. Louter economische en promotionele motieven lijken hierachter te schuilen, zoals ook op de website van Greendish te lezen valt:
https://greendish.com/cases/gr...