Partij voor de Dieren spreekt over Dieren­wel­zijnsnota!


Voorstel aange­nomen!

31 januari 2022

Het voorstel van de Partij voor de Dieren voor een tussentijdse update van het dierenwelzijnsbeleid is aangenomen! Dat is goed nieuws, want vaker praten over het beleid dat gaat over het welzijn van onze dieren doen wij meer dan graag. Er is nog een wereld te winnen in Almere als het gaat om dierenwelzijn. Dat is ook de reden dat wij ons helaas genoodzaakt zagen om tegen het gehele dierenwelzijnsbeleid te stemmen. Wij kunnen er niet mee instemmen om het bij zo'n onvolledig stuk te houden. Er kan en moet echt meer en daar heeft de Partij voor de Dieren ook meerdere voorstellen voor ingediend. Ondanks dat sommige zijn omarmd, is het merendeel helaas afgewezen. Wij zullen ons blijven inzetten voor alle dieren en voor een dierenwelzijnsnota die groeit.