Geen bomenkap bij het Stadsbos Almeer­derhout


Met de stomheid geslagen dat er gekapt dreigt te worden voor parkeer­plaatsen

15 februari 2021

Als eerste onze complimenten voorzitter voor een mooi en uitgebreid plan. Een plan waarin met veel kennis van zaken een ontwerpvisie voor Almeerderhout wordt beschreven. Waarin ook vele omwonenden en andere burgers van Almere hebben mogen meepraten.

We lezen over vele mooie groene idealen zoals duurzaamheid, bioecosystemen, klimaatbestendig; het komt allemaal terug in dit voorstel. De Partij voor de Dieren ondersteunt deze ambities volledig. Toch hebben we enkele vragen en ook zorgen, voorzitter Onze zorgen gaan over het kappen van bomen. Uit het participatietraject met omwonenden kwam luid en duidelijk naar voren dat burgers niet willen dat er gekapt wordt. Dat bomen met rust worden gelaten!

Toch ziet de PvdD dat in het hele plan vele bomen gaan sneuvelen. - Voor het toekomstige Wildbos worden eerst veel bomen gekapt. Dat is onwenselijk want waarom wordt er niet gebruik gemaakt van de huidige open velden in het bos? En zelfs na de omvorming houdt het niet op. Er staat wel dat de natuur haar gang mag gaan alleen is dat niet zo. Bomenkap vind men nog steeds nodig voor het maken van openingen in het bos! De PvdD wil dat er geen bomen worden gekapt en wil dat bomen gewoon oud mogen worden. Zeker in een bosgedeelte dat de naam draagt als wildbos…..Bent u het hier met ons eens?

- En ook in de andere bossen gaat het kappen gewoon door. Bijvoorbeeld in het Maakbos worden bomen gekapt. Wij willen de portefeuillehouder oproepen om bij Staatsbosbeheer aan te dringen vooral geen bomen te laten kappen en bij hoge uitzondering alleen nog over te gaan tot kap. Bent u hiertoe bereid?

En dan, voorzitter, we konden onze ogen niet geloven toen we het lazen: Er worden zelfs bomen gekapt voor een compleet nieuw parkeerterrein langs de A6. Waar het nu groen is en vol met bomen worden straks bomen gekapt voor parkeerplaatsen! De Partij voor de Dieren is hier faliekant niet mee eens en komt dan ook met een motie om dit tegen te gaan. Kap geen bomen en zeker kap geen bomen voor parkeerplaatsen! Wij vinden nl. dat er een veel beter alternatief is. Namelijk, de groenstrook langs de A6 bij de Veluwse Kant. Bij de eerste plannen van het kasteel is hier ook naar gekeken en kwam deze locatie als de meest geschikte parkeerlocatie naar voren. Een veel betere plek, vinden wij. Is de portefeuillehouder het hier met ons eens? Bent u bereid om te kijken naar deze alternatieve plek voor het parkeren? Graag een reactie van de wethouder.

En dan voorzitter: De Partij voor de Dieren heeft nog 3 andere zorgpunten: Als 1e geluidsoverlast. Almeerderhout is nu al een erg fijne plek om te wandelen of te fietsen. Echter, de geluidsoverlast van de A6 en de Waterlandse weg is best hoog te noemen. Het geluid draagt ver en is bijzonder storend, zeker als er straks allerlei ‘belevingen’ voor Almeerders mogelijk gaan worden. Alleen wordt dit geluidsprobleem nergens benoemd in het voorstel. De Partij voor de Dieren zou het zeer wenselijk vinden als er in de doorontwikkeling van Almeerderhout ook naar kansen wordt gekeken om de geluidsoverlast te beperken. Bv. door groene wallen of met een dichte laag struiken en bomen die het geluid kunnen dempen. Is de portefeuillehouder bereid om hiernaar te kijken? TOEZEGGING? Daarnaast zijn we bezorgd dat er evenementen georganiseerd gaan worden die gepaard gaan met extra geluid vanuit geluidsboxen. Daar is het evenemententerrein bij Almere Poort voor bedoeld. Kunt u onze zorgen hiervoor wegnemen? Graag uw reactie. Als 2e de aanleg van verhoogde fiets-en wandelpaden. Klopt het dat hiervoor de huidige fietspaden worden opgebroken en vervangen? Zo ja, waarom kan er niet gekeken worden naar alternatieven die niet van asfalt zijn gemaakt. Waar er ook een onderscheid is tussen de fietsers en voetgangers zodat er niet zo’n groot en breed lint wordt aangelegd dat afbreuk doet aan het natuurlijk karakter van Almeerderhout. Graag uw reactie.

Als 3e en laatste punt voorzitter en dan rond ik af: Hoe houdt de Raad toezicht op de voortgang van deze 1e fase? Met mooie plannen om de ecologie en biodiversiteit te verhogen zien we graag gerealiseerd, erg graag zelfs. Wij zouden hier bv. graag jaarlijks d.m.v. een raadsbrief over geïnformeerd willen worden. Kan de wethouder hierover een toezegging doen?